'Oplossen arbeidskrapte met kinderen is absoluut niet mogelijk'

71 procent van de Nederlanders vindt het géén goed idee om de minimumleeftijd waarop jongeren mogen werken te verlagen om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Tweederde (66 procent) van de deelnemers zou zich zelfs schamen wanneer kinderen in Nederland structureel arbeid zouden verrichten. Fairtrade Nederland onderzocht hoe Nederlanders denken over kinderarbeid, een situatie die voor kinderen van katoenboeren regelmatig voorkomt doordat hun ouders geen fatsoenlijk inkomen verdienen. Dat meldt Fairtrade Nederland. 

Met de start van de Kidworks-campagne, een fictief uitzendbureau voor kinderen in Nederland, wil Fairtrade de krapte op de arbeidsmarkt zogenaamd oplossen met kinderen en zo aandacht vragen voor kinderarbeid in de katoenteelt. “De teelt van katoen is de meest onzichtbare schakel in de katoenindustrie. Veel katoenboeren leven in armoede waardoor zij soms niet anders kunnen dan hun kinderen inzetten om voldoende inkomen te genereren. Deze armoede en daaraan gerelateerde problemen worden onvoldoende aangepakt”, aldus Peter d'Angremond, directeur Fairtrade Nederland. “Met de Kidworks-campagne willen we dit probleem dichter bij huis brengen en Nederlanders laten nadenken over de impact van kinderarbeid en waarom we dit aan de andere kant van de wereld wel accepteren. Kinderen - waar dan ook ter wereld - verdienen de kans om naar school te gaan en zich te kunnen ontwikkelen, in plaats van te werken.”

Voor- en tegenstanders 

Ruim zes op de tien respondenten geven aan woede (62 procent), schaamte (66 procent) en verdriet (66 procent) te ervaren als zij denken aan kinderarbeid in Nederland. Daarbij zijn er verschillen te zien tussen de voor- en tegenstanders van het verlagen van de minimumleeftijd waarop kinderen structureel betaalde arbeid mogen verrichten:

●  Tegenstanders van het verlagen van de minimumleeftijd ervaren meer verdriet (84 procent) bij kinderarbeid dan de respondenten die hier niet op tegen zijn (57 procent).

●  Een kwart (25 procent) van de respondenten die er niet afkeurend tegenover staan om de minimumleeftijd in Nederland te verlagen, geeft aan meer schaamte te ervaren bij kinderarbeid in Nederland dan in landen buiten Europa.

● 19 procent van de respondenten die openstaan voor een verlaging van de minimumleeftijd, geeft tegelijkertijd wel aan meer woede te voelen bij kinderarbeid in Nederland dan in landen buiten Europa.

Armoede 

Armoede is één van de belangrijkste oorzaken van kinderarbeid in de katoenteelt. Omdat katoenboeren onvoldoende betaald krijgen voor het katoen moeten ze vaak de hulp van hun kinderen inschakelen om meer inkomen te genereren. Doordat kinderen dan niet naar school kunnen is kinderarbeid niet alleen het gevolg van armoede, maar wordt het ook de oorzaak ervan: het houdt armoede in stand en maakt het moeilijk om uit de vicieuze cirkel te ontsnappen. Met onder andere betere betalingen en het creëren van bewustwording onder boeren zet Fairtrade zich in om kinderarbeid te voorkomen en tegen te gaan. Met Kidworks vraagt Fairtrade Nederland aandacht voor de verbetering van omstandigheden van katoenboeren en hun families.

Kleding 

In het onderzoek werd ook aan Nederlanders gevraagd in hoeverre zij er op letten of kleding eerlijk en duurzaam gemaakt is. Ruim de helft (56 procent) let er niet op of het merk een beleid voert tegen kinderarbeid, wel geeft tweederde (67 procent) aan eerder kleding te willen dragen van een merk dat zich inzet om kinderarbeid tegen te gaan. Consumenten staan er bovendien welwillend tegenover om meer te betalen voor producten die gemaakt zijn van duurzaam en eerlijk geproduceerd katoen; slechts 12 procent zou daar niet toe bereid zijn. Tenslotte is drie op de vier (76 procent) van mening dat bedrijven consumenten actief zouden moeten informeren over de herkomst van het door hun gebruikte katoen en de omstandigheden waarin het geproduceerd is. Op dit moment is slechts 0,07 procent van de katoen wereldwijd Fairtrade gecertificeerd en de organisatie zet zich, met onder andere de Kidworks-campagne in, om dit aandeel te vergroten. Het onderzoek laat zien dat het merendeel van de Nederlanders (60 procent) bereid is om meer te betalen voor eerlijke en duurzame katoenproducten, daarom is het van belang dat deze meer op de markt komen.

Door: Nationale Onderwijsgids