'Voor de Gezonde Generatie moet gezond makkelijker en goedkoper zijn'

Gezond leven is volgens driekwart van de Nederlanders duurder en lastiger dan ongezond leven. Ook vindt een meerderheid dat kinderen iedere dag meer ongezonde prikkels meekrijgen dan gezonde prikkels. Gezond leven zou makkelijker en goedkoper worden gemaakt, zodat vooral kinderen uit gezinnen met een laag inkomen een grotere kans hebben op een gezond en gelukkig leven. Dat meldt de Gezonde Generatie.

Op 10 maart is door de 22 Nederlandse gezondheidsfondsen een campagne gestart die de bewustzijn rondom gezond en gelukkig opgroeien moet vergroten. Ook laat de campagne zien wat overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hierin kunnen betekenen.

Preventiebeleid 

“Voor dit kabinet is de Gezonde Generatie één van de belangrijkste doelen in het preventiebeleid, maar de ontwikkeling van effectief beleid gaat te traag. De overdaad aan ongezonde prikkels maakt gezond leven en gezond opgroeien te moeilijk voor de jeugd en hun ouders. Juist voor kinderen is er in zo’n ongezonde omgeving geen sprake van vrije keuze”, zegt directeur Gezonde Generatie Mark Monsma. De gezondheidsfondsen willen de krachten bundelen met alle organisaties die willen samenwerken aan een Gezonde Generatie.

Gezond gedrag vergroten 

Om een Gezonde Generatie te kunnen realiseren is het nodig het aantal verleidingen tot gezond gedrag te vergroten. Dit betekent een verlaging van de btw op groente en fruit naar 0 procent, rookvrij, vapevrij en e-sigaretvrij opgroeien, minder alcoholreclame en beweging en net zo normaal maken als tandenpoetsen.

Door: Nationale Onderwijsgids