Week van de Mondhygiënist: gebitten van kinderen en jongeren gaan achteruit

Van maandag 20 tot en met zondag 26 maart 2023 vindt de elfde editie van de Week van de Mondhygiënist plaats. Tijdens deze landelijke campagneweek vragen beroepsvereniging NVM-mondhygiënisten en de aangesloten mondhygiënisten aandacht voor preventieve mondzorg bij de jeugd. En dat is hard nodig, want als we niet nu ingrijpen, dreigt de gezondheid van de gebitten van kinderen en jongeren snel achteruit te hollen. Dat meldt NVM-Mondhygiënisten. 

NVM-mondhygiënisten pakt deze handschoen op. Door middel van een landelijke advertentiecampagne informeren we het Nederlandse publiek over het belang van preventieve mondzorg, waarbij wordt ingezet op gedragsverandering. De campagne roept op om voortaan de mondhygiënist te bezoeken met de slogan: Voorkom gaatjes, maak een gaatje vrij voor de mondhygiënist.

Goed poetsen 

De focus van deze campagneweek ligt op de preventieve mondzorg bij ouders met jonge kinderen (vanaf het eerste tandje), schoolgaande jeugd en jongeren tot 18 jaar. Vanaf het eerste babytandje is het van belang goed te poetsen. Een slecht wisselgebit bij de jeugd op de lagere school kan later tot forse mondproblemen leiden. En bij pubers met een beugel is het schoonhouden van de mond extra belangrijk om gaatjes en tandvleesontsteking te voorkomen.

Gaatjes in de tanden 

Helaas zien we in de praktijk dat dit niet gebeurt. Volgens een onderzoek van Independer komen zes op de tien peuters niet bij een mondzorgverlener. Ruim de helft (60,6 procent) van de kinderen van 2 en 3 jaar oud bezoekt geen mondhygiënist of tandarts. Cariës (gaatjes in de tanden) komt zeer veel voor onder jongeren. Dit concludeert het Zorginstituut in het ‘Signalement Mondzorg 2018’. De cijfers zijn verontrustend.

Gebitsslijtage 

Uit onderzoek, dat door TNO in 2017 in opdracht van het Zorginstituut is uitgevoerd, blijkt dat de mondgezondheid van de 5-jarigen de afgelopen jaren is verbeterd. Van de andere onderzochte leeftijdsgroepen (11-, 17- en 23-jarigen) is de mondgezondheid echter gestagneerd of zelfs verslechterd. Verder zijn er in alle leeftijdscategorieën verschillen tussen de hoge en lage SES-groep, waarbij de lage SES-groep een slechtere mondgezondheid heeft. Ook valt op dat jeugdigen met een migratieachtergrond een slechtere mondgezondheid en tandheelkundig gedrag hebben. Daarnaast baart de sterke toename van (erosieve) gebitsslijtage zorgen: een vijfde van de 17-jarigen en ruim de helft van de 23-jarigen vertoont slijtage tot in het tandbeen. Meestal is erosie de oorzaak van gebitsslijtage; erosie komt door het nuttigen van zuren in zoete voedingsmiddelen en dranken.

Zorgmijding in de mondzorg 

Recent duiken ook veel berichten in de media op dat zorgmijding in de mondzorg toeneemt. Zeker nu de koopkracht van veel mensen onder druk staat, maar ook uit onbekendheid met de mondzorg. In 2022 concludeerde Patiëntenfederatie Nederland naar aanleiding van een onderzoek onder het eigen panel dat bijna een op de tien deelnemers in de afgelopen twee jaar geen mondzorg had gehad. Een onderzoek naar de oorzaken van zorgmijding komt binnenkort beschikbaar.

Het is van groot belang dat jongeren de komende jaren meer de preventieve mondzorg weten te vinden. Gedragsverandering begint bij kinderen en jongeren die nog vatbaar zijn voor deze boodschap. De meeste problemen in de mond zijn namelijk met goede zelfzorg en een bewust eet- en drinkpatroon te voorkomen. Voordat je achttien jaar wordt, kun je ook nog eens kosteloos de mondhygiënist bezoeken. De mondzorg tot 18 jaar valt onder de basisverzekering. Deze goede start geeft kinderen een voorsprong voor de rest van hun leven.

Door: Nationale Onderwijsgids