Onderzoek: 21 procent van de kinderen heeft te weinig tijd om buiten te spelen

In opdracht van Jantje Beton heeft Kien een peiling gedaan onder meer dan 500 kinderen van 6 t/m 12 jaar naar hoe het staat met buitenspelen in Nederland. Hieruit blijkt onder andere dat maar liefst 21 procent van de kinderen aangeeft te weinig tijd te hebben om buiten te spelen. Dat meldt Jantje Beton. 

Met dit onderzoek is aan kinderen zelf gevraagd hoe zij buitenspelen ervaren en wat het voor hen betekent. Er zijn 300.000 kinderen die binnen zitten en nauwelijks buitenspelen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de waardering van kinderen voor buitenspelen heel hoog is. Het onderzoek laat verder zien dat buitenspelen verbindt en kinderen socialer maakt door contact met andere kinderen.  

Belangrijkste conclusies 

* 21 procent van de kinderen geeft aan dat zij te weinig tijd hebben om buiten te spelen. 

* Opvallend is het verschil in het aantal kinderen waarmee kinderen binnen- of buitenspelen. 25 procent van de kinderen die binnen spelen doen dit alleen. Buiten speelt 62 procent met 3 of meer kinderen samen.

* 6 op de 10 kinderen komen buiten kinderen tegen die zij normaal gesproken niet zien.

* Meer dan de helft van de kinderen zou wel vaker buiten willen spelen, dit geldt nog sterker in stedelijk gebied (65 procent). 

Belang van buitenspelen 

Dave Ensberg-Kleijkers (directeur Jantje Beton): “Ik ben echt geschrokken van deze cijfers. Daar waar alle ouders zelf vroeger volop hebben buiten gespeeld, lijkt het alsof wij het belang van buitenspelen volledig uit het oog aan het verliezen zijn. Als 21 procent van de kinderen nu zelf aangeeft dat zij weinig tijd hebben om te spelen, dan gaat er iets grondigs mis”.

Buitenspelen is enorm belangrijk voor alle kinderen! Voor hun welzijn, voor hun sociale en fysieke ontwikkeling. Jantje Beton roept dan ook alle ouders, opa's en oma's en verzorgers op om buitenspelen serieus te nemen en alle kinderen te stimuleren buiten te spelen, met andere kinderen. En van de overheid vraagt Jantje Beton om het belang van buitenspelen wettelijk te verankeren! Want elk kind moet buitenspelen, elke dag.

 

Door: Nationale Onderwijsgids