Verdubbeling klassen voor gehandicapte kinderen in reguliere onderwijs

Stichting het Gehandicapte Kind werd vanmorgen tijdens Koffietijd door Quinty Trustfull en Lottera Schrijver verrast met een cheque van 1,2 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij voor het project ‘Een basis(school) voor ieder kind’. Met dit project maakt de stichting het mogelijk voor kinderen met een (ernstige) handicap om onderwijs met zorg op maat te volgen op een gewone buurtschool. Dat meldt Stichting het Gehandicapte Kind.

85 procent van de kinderen met een handicap is eenzaam. Ze zitten op aparte scholen en kennen niemand in de buurt, met alle gevolgen van dien. Met ‘Samen naar School klassen’ kunnen ze naar een reguliere school: daar krijgen ze onderwijs en zorg in hun eigen, aangepaste lokaal. Waar mogelijk sluiten ze aan bij de activiteiten van de andere kinderen, zoals bijvoorbeeld in de pauzes. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Sinds de start van het ‘Samen naar School’-project is het aantal klassen sterk gegroeid: er zijn er momenteel 50 verspreid over het land.

Postcode Loterij 

Henk-Willem Laan, directeur Stichting het Gehandicapte Kind: "Wij ontvangen van de Postcode Loterij al een jaarlijkse bijdrage die we vrij kunnen besteden. Dit vertrouwen dat de loterij ons geeft is heel fijn. En wij zijn nu natuurlijk heel blij met deze extra bijdrage van de Postcode Loterij voor ‘Een basis(school) voor ieder kind’. Met deze 1,2 miljoen euro kunnen wij het aantal Samen naar School klassen in de komende vijf jaar verdubbelen naar 100 klassen. Dat houdt in dat dan 1 op de 4 gemeenten in Nederland een Samen naar School klas heeft. Daarmee helpen we een heleboel kinderen met een handicap. Door de Samen naar School klas groeien kinderen met elkaar op en staan kinderen met een handicap niet meer apart."

Jonne Arnoldussen, managing director Postcode Loterij: "Dankzij de deelnemers kunnen we deze mooie bijdrage aan Stichting het Gehandicapte Kind doen. Bij de Postcode Loterij steunen we goede doelen die werken aan een rechtvaardige, gezonde en groene wereld waarin we niemand uit het oog verliezen. Door ‘Een basis(school) voor ieder kind’ kunnen kinderen dichter bij huis naar school, zodat ze minder uit hun directe sociale omgeving worden getrokken en meer kansen hebben om kennis te maken en te spelen met kinderen uit de buurt. Daarom ben ik blij dat we de Stichting het Gehandicapte Kind hiermee kunnen steunen."

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Amy van Leiden