Unicef: plaats asielkind alleen in opvang waar nog plek op school is

Asielkinderen moeten worden opgevangen op locaties waar scholen in de buurt nog plek hebben voor nieuwe leerlingen. Ook moet er een landelijk registratiesysteem komen om op die manier te voorkomen dat er kinderen uit beeld verdwijnen. Dat meldt het AD. 

Het verzorgen van onderwijs voor vluchtelingenkinderen is volgens Unicef een groot probleem. De overheid heeft jarenlang bezuinigd op asielopvang. Toen er in het afgelopen jaar veel meer asielzoekers deze kant op kwamen, moesten er tientallen noodopvanglocaties worden opgezet. Die zijn vaak tijdelijk en daarom moeten asielkinderen meerdere keren per jaar verhuizen en dan ook telkens naar een nieuwe school. Op een nieuwe plek kan het soms erg lang duren voordat een kind weer naar school kan.

Wachtlijst 

En soms is er ook niet eens een school beschikbaar. “Zeventig procent van de scholen voor nieuwkomers geven aan dat ze een wachtlijst hebben. Bij andere scholen is de wachtlijst zo vol dat er een aanmeldstop geldt”, geeft Arja Oomkens, kinderrechtenspecialist bij Unicef Nederland aan. “Tegelijkertijd meldt een aantal kleine scholen zich bij ons en geven aan dat ze nog wel plek hebben voor nieuwe leerlingen.”

Asielkinderen hebben volgens de wet recht op onderwijs. Het onderwijs moet binnen drie maanden nadat ze in Nederland zijn aangekomen geregeld zijn. Onderwijsminister Wiersma gaf vorig jaar al aan dat dit niet meer lukt. Vooral scholen in de grote steden zouden lange wachtlijsten hebben.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk