Normal_onderwijs__school__basisschool__potlood

Twee kleine basisscholen in Alphen voelen zich genoodzaakt om te fuseren vanwege hun kleine leerlingenaantal. Met 125 leerlingen op Het Startblok en 87 op De Jenaplaneet komen beide scholen onder de opheffingsnorm van 131 leerlingen. Dit meldt het Algemeen Dagblad. 

Omdat de basisscholen geen toename in het aantal leerlingen verwachten en er een groot tekort is aan leraren, willen ze fuseren. Als de situatie blijft zoals die nu is, zijn er door de lerarentekorten straks te weinig mensen die bij ziekte of vakantie het werk kunnen overnemen.

Nieuwe naam

Inmiddels hebben de medezeggenschapsraden akkoord gegeven op de fusie, die deze zomer rondgemaakt wordt. Het plan is om vanaf 1 augustus 2023 onder een nieuwe naam te beginnen. Beide scholen houden voorlopig wel hun eigen schoolgebouw. Pas over enkele jaren kan er een nieuw gebouw ontwikkeld worden.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky