Scholen krijgen hulp in het signaleren van armoede in gezinnen

Gezinnen hebben door de hoge inflatie steeds meer met armoede te maken en dat merken ze ook in het onderwijs. Kinderen komen met honger naar school of ervaren veel stress zodat ze niet meer kunnen presteren. Om scholen te helpen bij het herkennen en bespreken van armoede verscheen er gisteren een handreiking. Dat meldt de NOS.

'Omgaan met armoede op scholen’, geschreven in opdracht van de Gelijke Kansen Alliantie, geeft scholen niet alleen handvaten om armoede te herkennen. Het helpt basis- en middelbare scholen ook om ouders en leerlingen hierin te ondersteunen.

Armoede 

Eén op de dertien kinderen en jongeren groeit op in armoede. Dat komt neer op gemiddeld twee leerlingen per klas. En niet alleen heeft armoede effect op de leerlingen, ook ouders zijn minder goed in staat om verstandige beslissingen te nemen. 

Volgens lector kinderarmoede aan de Hogeschool Rotterdam Mariëtte Lusse is het herkennen van armoede niet alleen belangrijk voor scholen die in armere wijken staan. Er zijn ook kinderen in rijkere buurten die met armoede te maken krijgen. Docenten op scholen in rijkere buurten moeten hier daarom ook extra alert op zijn. 

Flyers 

“We merken het ook dat scholen het moeilijk vinden om over armoede te beginnen. Op twee middelbare scholen in Rotterdam zijn we met flyers gaan werken. Hierop staat waar de school mee kan helpen en de naam en het telefoonnummer van de maatschappelijk werker.”

“Het lastige aan armoede is dat je het haast niet kan zien. Een lege broodtrommel kan daarop wijzen, maar kan ook betekenen dat er wat organisatorische problemen in een gezin zijn die niets met geldzorgen te maken hebben”, aldus Lusse.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk