Save the Children: In een aantal landen staat het onderwijs op instorten

Het onderwijs van bijna 49 miljoen kinderen in Afghanistan, Soedan, Somalië en Mali is in gevaar. Dat blijkt uit een nieuwe publicatie van Save the Children dat we vandaag, één dag voor Lerarendag, publiceren. Verslechtering in landen waar honger en conflict overheersen, een verbetering daar waar leraren een coronavaccin hebben kunnen krijgen. In dit onderzoek rangschikken we voor het tweede opeenvolgende jaar 182 landen op basis van de kwetsbaarheid van het schoolsysteem. Dat meldt Save the Children. 

Het onderzoek gaat over hoe onderwijssystemen het risico lopen om in te storten als gevolg van corona, conflict, klimaatverandering, ontheemding en gebrek aan toegang tot internet.

Afghanistan 

Het aantal landen met 'extreem risico' is sinds 2021 afgenomen van acht naar vier. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een grotere toegang tot coronavaccins. In zeker 21 landen is honger inmiddels zo’n grote factor dat leerkrachten en leerlingen niet naar school gaan of weinig leren. Van de beoordeelde landen, loopt Afghanistan dit jaar het hoogste risiconiveau. Vorig jaar stond Afghanistan op de vierde plaats. Sinds de Taliban de macht over heeft genomen in het land, is het onderwijssysteem verslechterd. Met name meisjes kunnen veelal niet meer naar school.

Na Afghanistan volgen Soedan, Somalië en Mali. Ook deze landen worden gecategoriseerd als ‘extreem risico’. Somalië staat onveranderd op de derde plaats, terwijl de risico's voor het onderwijs in Soedan en Mali het afgelopen jaar zijn toegenomen.

Verbetering in Colombia 

Een van de grootste verbeteringen van het afgelopen jaar vond plaats in Colombia, waar onderwijs nu wordt geclassificeerd als 'matig risico' in vergelijking met 'hoog risico'. Het land ging van plaats 28 naar 58, mede door betere toegang tot coronavaccins. Libanon daarentegen ging door de verslechterende economische situatie van plaats 68 naar 32.

Leerachterstand 

Voor kinderen die niet naar school gaan is het vaak moeilijker om – ook op de lange termijn - hun leerachterstand in te halen. Deze kinderen zijn extra kwetsbaar voor honger, geweld, misbruik, kinderarbeid en kindhuwelijken. Dit zijn vooral kinderen in lage-inkomenslanden, vluchtelingenkampen en oorlogsgebieden.

Klimaatverandering 

Wanneer een land extra kwetsbaar is voor klimaatverandering, wil dat niet per se zeggen dat het onderwijssysteem een hoog risico loopt. Een land kan een hoog risico hebben, maar een goede voorbereiding kan het totale risico verkleinen. Daarom roept Save the Children elk land op om voorbereid te zijn om het onderwijssysteem te waarborgen in toekomstige crises.

Build Forward Better rapport 

In september 2021 publiceerde Save the Children het eerste Build Forward Better rapport. We kozen deze naam om de noodzaak te benadrukken om niet alleen 'terug' te bouwen naar hoe dingen waren, maar om beter en anders vooruit te bouwen. Het rapport in 2021 bevatte de eerste Risks to Education Index.

Indicatoren 

De Risks to Education Index 2022 gebruikt de onderstaande indicatoren om landen te rangschikken op basis van de kwetsbaarheid van hun schoolsysteem:

1. Kwetsbaarheid voor klimaatverandering in combinatie met in hoeverre er beleid is dat hierop voorbereidt.

2. De toegang van kinderen tot onderwijs in humanitaire crises – inclusief de reikwijdte en omvang van aanvallen op het onderwijs en het aantal intern ontheemde kinderen.

3. Percentage jeugdwerkloosheid.

4. Factoren gerelateerd aan leerresultaten en percentage schoolgaande kinderen met een internetverbinding thuis.

5. Percentage niet-schoolgaande kinderen in de basisschoolleeftijd.

6. COVID-vaccinatiedekking onder de bevolking, en of leraren prioriteit krijgen voor het vaccin.

Door: Nationale Onderwijsgids