SLO publiceert adviezen over basisvaardigheden rekenen en wiskunde

Om scholen te ondersteunen bij het versterken van de basisvaardigheden rekenen-wiskunde publiceert SLO een factsheet, stappenplan en adviezen. Dat meldt de SLO.

Hiermee kunnen scholen kijken waar zij staan en hoe zij binnen hun school aan de slag kunnen met het versterken van de basisvaardigheden. "Leerlingen moeten rekenvaardig zijn om succesvol hun schoolperiode te doorlopen en om goed te kunnen deelnemen aan de samenleving", aldus Sanne Tromp, directeur kennis en innovatie SLO.

Basisniveau

SLO heeft op basis van nationaal en internationaal onderzoek de ontwikkeling van basisvaardigheden rekenen-wiskunde in kaart gebracht. Veruit de meeste leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs halen het basisniveau. In het speciaal basisonderwijs ligt het niveau van rekenen-wiskunde op een stabiel maar laag niveau. De ambitie dat 65 procent van de leerlingen het (hogere) streefniveau bereikt, wordt in het primair onderwijs niet gehaald.

Met het stappenplan van SLO kunnen scholen kijken hoe de ontwikkeling van de basisvaardigheden rekenen-wiskunde bij hun eigen leerlingen is en een plan van aanpak maken.

Adviezen 

SLO stelde daarvoor een aantal adviezen op. Zo is een passend reken-wiskundeaanbod belangrijk, ook voor zwakke en sterke rekenaars. Verbind daarnaast rekenen-wiskunde expliciet met andere vakken. En combineer aandacht voor zowel kennis, vaardigheden als inzichten.

Door: Nationale Onderwijsgids