Een week vol technologie tijdens de Techport Technologieweek

Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 oktober wordt de Techport Technologieweek georganiseerd. Dat meldt de provincie Noord-Holland.

Een week waarin ruim 4000 leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en 400 docenten en ouders uit de IJmond, hun eigen techniektalent of die van hun kind kunnen ontdekken. De Techport Technologieweek wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.

Techport Technologieweek 

Landelijk is er een groot tekort aan technici. Vooral in de IJmondregio, waar de maak- en onderhoudsindustrie groot is, is dat te merken. Daarom organiseert Techport samen met de partner-bedrijven en scholen de Techport Technologieweek. Dé week waarin leerlingen, ouders en docenten geënthousiasmeerd worden voor technologie.

Gedeputeerde Ilse Zaal: “Technisch personeel is heel hard nodig! Daarom is het belangrijk dat kinderen al vroeg meer te weten komen over de mogelijkheden én kansen die de technische sector biedt. De technologieweek is inmiddels een begrip geworden en het is ontzettend goed dat zoveel bedrijven en opleidingen meedoen aan de verschillende evenementen.” 

Techniekwaaier 

Techport vindt het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met techniek en zelf kunnen ontdekken of techniek iets voor ze is. Uit onderzoek blijkt ook dat kinderen dan eerder voor een technische opleiding kiezen. En dat is voor Techport het doel: meer studenten die een technische opleiding volgen. Voor docenten van de scholen in de IJmond is een techniekwaaier ontwikkeld waarin verschillende techniekactiviteiten aangeboden worden voor in de klas. Er zijn al activiteiten vanaf groep 1. In de Techport Technologieweek worden vanaf groep 7 tot eind voortgezet onderwijs elk jaar activiteiten aangeboden. Zo zorgt Techport ervoor dat ieder kind vanaf groep 7 tot het eind van het voortgezet onderwijs in ieder geval één keer per schooljaar in aanraking komt met techniek.

Smart Maintenance 

Voor de 700 leerlingen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs staat dinsdag 4 oktober 2022 in het teken van Smart Maintenance (Slim onderhoud). Smart Maintenance is onderdeel van de 4e industriële revolutie waar we nu al middenin zitten en maakt het mogelijk om ‘real time’ gegevens over machines en processen te verzamelen en te analyseren. Hierdoor zijn snellere, flexibelere en efficiëntere processen mogelijk en zijn goederen van betere kwaliteit tegen lagere kosten te produceren. Op deze dag komen de leerlingen door het doen van workshops te weten wat Smart Maintenance precies is, laten we zien welke opleidingen er met Smart Maintenance zijn (mbo èn hbo) en welke bedrijven Smart Maintenance al toepassen.

800 leerlingen van de onderbouw voortgezet onderwijs gaan op woensdag 5 oktober 2022 op bezoek bij maar liefst 20 Techport bedrijven. De leerlingen krijgen tijdens dit bedrijfsbezoek een uniek kijkje in de keuken bij de meest prominente technische bedrijven uit de regio. Voordat de leerlingen het bedrijf bezoeken doen zij een voorbereidende les in de klas. Tijdens het bezoek krijgen ze naast een presentatie over de werkzaamheden van het bedrijf ook een rondleiding.

7 werelden van techniek 

Tijdens het Promotie Evenement Techniek (PET) op donderdag 6 en vrijdag 7 oktober 2022 wordt Sporthal Beverwijk (de Walvis) omgetoverd in de 7 werelden van techniek. Alle 1900 leerlingen uit groep 8 in de IJmond ontdekken door middel van techniek doe-activiteiten de werelden van techniek. 300 groep 7 leerlingen strijden op dinsdag 4 oktober in de online PET Quiz tegen andere groepen 7 uit de regio voor de PET bokaal. Deze quiz staat ook in het teken van de 7 werelden van techniek en de vragen worden gesteld door technische bedrijven uit de regio.

Inspiratiemiddag voor leraren 

Het lerarentekort, de aankomende coronagolf en dan ook nog het masterplan basisvaardigheden van minister Dennis Wiersma. Genoeg redenen om de Techport inspiratiemiddag voor leraren dit jaar over te slaan. Maar wil jij als leerkracht komend schooljaar digitaal fit(ter) worden en bezig zijn met toekomstgericht onderwijs, laat je dan inspireren, ontzorgen en faciliteren op woensdag 5 oktober. Aanmelden voor dit programma is nog mogelijk en kan hier.

Wat kan je dan gaan doen met een technische opleiding? Ouders en kinderen krijgen antwoorden op die vraag op donderdag 6 oktober 2022 van 15.30 tot 17.00 uur. Deze middag is onderdeel van een campagne van Techport gericht op ouders van leerlingen van groep 8 tot onderbouw voortgezet onderwijs. Dit omdat ouders een belangrijke rol spelen bij het kiezen van een vervolgopleiding voor hun kind. De campagne loopt tot april 2023 en heeft het doel om de instroom op technische opleidingen in de IJmond te vergroten. Meer informatie is hier te vinden: www.mijnkindverdienthetbeste.nl.

Door: Nationale Onderwijsgids