Geldzorgen en armoede, wat kan de school hierin voor je betekenen?

Steeds meer gezinnen hebben vanwege de hoge inflatie en stijgende energiekosten moeite om rond te komen. Dat raakt ook het onderwijs. Leerlingen zitten niet goed in hun vel en komen soms met honger naar school omdat er thuis geen geld is voor boodschappen. Ook onderwijspersoneel heeft steeds meer moeite met rondkomen. De PO-Raad heeft geen idee hoe groot de omvang van dit probleem is, maar krijgt wel steeds meer berichten vanuit verschillende plekken in Nederland. Dat meldt de PO-Raad.

In 2020 is de handreiking ‘Omgaan met armoede op scholen’ gelanceerd. Op dit moment wordt deze handreiking geactualiseerd door de Hogeschool Rotterdam en de Hanzehogeschool Groningen. 

Hoge energieprijs 

De inflatie heeft ook grote gevolgen voor de scholen zelf. Vooral de hoge energieprijs baart de scholen zorgen. De PO-Raad wil hier graag over in gesprek gaan met het ministerie van OCW en het ministerie van EZK. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk