Tweede Kamer wil uitbreiding van het aantal schooltandartsen

De Tweede Kamer wil dat meer kinderen naar de tandarts gaan. Dat kan door middel van uitbreiding van het aantal schooltandartsen. Een motie van D66 en CDA is aangenomen door de Tweede Kamer. Dat meldt Skipr. 

Eén op de vijf kinderen gaat niet naar de tandarts. Vooral kinderen die opgroeien in armere wijken slaan de tandarts over. In wijken met een lagere sociaaleconomische status, gaat soms meer dan één op de drie kinderen niet naar de tandarts. 

Zwak gebit 

De Kamer vindt dat onacceptabel. Het gevolg hiervan kan zijn dat kinderen die met een zwak gebit opgroeien daar later wellicht veel geld kwijt zijn om hun gebit weer gezond te krijgen. Daarom wil de Kamer dat de schooltandarts wordt ingezet op het basis- en voortgezet onderwijs. D66 meldt dat er in die delen van Nederland waar een schooltandarts is ook veel meer kinderen naar de ‘gewone’ tandarts gaan.

Gratis mondzorg voor minima 

Het kabinet moet ook onderzoeken wat het gaat kosten als studenten tandheelkunde gratis mondzorg aan minima gaan verlenen. Een motie van CDA en D66 is daartoe aangenomen. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk