Kabinet heeft besluit genomen over onderwijs voor Oekraïense vluchtelingen

Door de gezamenlijke inzet van mensen in veiligheidsregio’s en gemeenten zijn op dit moment zo’n 41.000 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne gerealiseerd. Hiermee zijn de eerste 50.000 opvangplekken bijna een feit. Van deze bedden worden er nu bijna 31.000 bezet door vluchtelingen: een bezetting van circa 75 procent van de beschikbare capaciteit. Dát gegeven en de onvoorspelbaarheid van de oorlog en het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt, maakt dat we voorbereid moeten zijn om op korte termijn aan meer dan 50.000 vluchtelingen onderdak te bieden. Dat meldt de Rijksoverheid. 

Naast de opvang die door de overheid begeleid wordt, verblijven ook nog vele duizenden mensen bij vrienden, familie, gastgezinnen of in hotels.

We blijven klaarstaan voor iedereen die uit Oekraïne naar Nederland is gevlucht. Daarom heeft de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne vandaag de volgende besluiten genomen.

Onderwijsvoorzieningen 

Er is besloten dat gemeenten geld krijgen om het leerlingenvervoer te regelen voor leerlingen uit Oekraïne die niet dicht bij school wonen. Ook komt er extra geld voor scholen die ervaring hebben met onderwijs aan Oekraïense leerlingen, om andere scholen daarmee te helpen. Daarnaast werken we aan een wetsvoorstel om schoolbesturen en gemeenten te helpen met tijdelijke onderwijsvoorzieningen, ook als het lastig is om het te organiseren in een regio. Deze voorzieningen zijn nodig als er op de reguliere scholen geen plek (meer) is.

Medische en langdurige zorg 

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben een bijzondere status, waardoor de toegang tot de gezondheidszorg op een andere manier moet worden georganiseerd. Zij vallen niet onder de Regeling Medische zorg Asielzoekers en kunnen ook geen zorgverzekering afsluiten (tenzij de vluchteling gaat werken). Om de beschikbaarheid van medische en langdurige zorg goed te organiseren, is besloten dat de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie van de beschikbaarheid van zorg. Dit is vergelijkbaar met zijn verantwoordelijkheid voor asielzoekers.

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg 

Het ministerie van JenV werkt met ondersteuning van het ministerie van VWS samen met de zorgverzekeraars aan de invulling van een uitvoeringscontract, zoals dit ook is georganiseerd voor asielzoekers. Het uitgangspunt hierbij is het zoveel mogelijk kopiëren van bestaande systemen, contracten, en de aanspraken, zoals deze ook is opgenomen in de regeling medische zorg asielzoekers. In de tussenperiode kan gebruik worden gemaakt van de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden (SOV) en wordt met spoed gewerkt om de administratieve last voor zorgaanbieders te minimaliseren. De eerste stappen zijn hiervoor inmiddels gezet.

Door: Nationale Onderwijsgids