Het griepvirus gaat weer rond nu coronamaatregelen zijn losgelaten

Nederland heeft officieel te maken met een griepepidemie. Nu alle coronamaatregelen zijn opgeheven krijgt het griepvirus de kans om zich heen te grijpen. Dat meldt VOS/ABB. 

“Vorige week was al een duidelijke stijging van het aantal keel- en neusmonsters met het influenzavirus te zien. Afgelopen week steeg dit aantal snel verder en werd in ruim de helft van de monsters een influenzavirus gevonden”, meldt de website van kenniscentrum Nivel, dat samen met het RIVM en het Erasmus MC Rotterdam de griepcijfers in de gaten houdt. 

Coronamaatregelen 

Deze drie leggen ook een verband met het loslaten van de coronamaatregelen en de snelle verspreiding van het griepvirus. De coronamaatregelen zorgden namelijk niet alleen voor een dempend effect op het coronavirus, dat geldt net zo goed voor het influenzavirus. 

Griepepidemie 

Er is sprake van een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 58 op de 100.000 mensen bij de huisarts komen met griepklachten. Minstens 10 procent moet dan ook daadwerkelijk het griepvirus onder de leden hebben. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk