Nieuw schoolplein voor basisschool De Lepelaar

Het schoolplein van de openbare basisschool De Lepelaar is vernieuwd. Het plein heeft een ware ‘groene’ metamorfose gekregen. Het is tevens een ‘buurtplein’ geworden waar nu ook na schooltijd gespeeld kan worden. Om het schoolplein in te wijden heeft wethouder Madelon van Noort aan de leerlingen van groep 7 een ‘Bewegend leren’ les op het plein gegeven. Dat meldt de gemeente Lelystad.

Met meer sport, spel en een beter lichaamsbesef presteren kinderen cognitief beter, zo blijkt uit onderzoek. Basisschoolleerlingen die buiten hebben gespeeld gedragen zich beter in de klas, ze zijn taakgerichter. Basisschool De Lepelaar is daarom bezig met het integreren van bewegend (buiten) leren, vandaar dat de school ook erg blij is met het nieuwe schoolplein. Buitenles is niet alleen heel leuk, maar ook goed voor kinderen.

Groen schoolplein 

Het doel was een schoolplein te realiseren met meer groen en natuur, meer uitdagende speelmogelijkheden en vooral waar kinderen op een fijne, veilige manier samen kunnen spelen. Ook buiten schooltijd. Daarnaast was het schoolplein toe aan een opknapbeurt. Het resultaat is een groen schoolplein met allerlei natuurlijke speelelementen, waar kinderen kunnen klimmen, klauteren en zelfs kunnen spelen met een waterpomp.

Eigentijdse inrichting 

Het schoolplein van de openbare basisschool De Lepelaar is één van de eerste ‘brede schoolpleinen’ die in Lelystad is gerealiseerd. De gemeente heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld. Met het plan dat voor het plein is gemaakt, krijgt het weer een eigentijdse inrichting. Met nieuwe uitdagende speelelementen, draagt het bovendien bij aan de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen én van de kinderen uit de buurt.  

Buurtpleinen 

De gemeente Lelystad stimuleert de ontwikkeling van brede schoolpleinen in de stad. Een breed schoolplein is een openbaar toegankelijk plein. Dat wil zeggen dat ze niet alleen onder schooltijd wordt gebruikt, maar dat kinderen en buurtbewoners er ook buiten schooltijd terecht kunnen voor spelen en ontmoeten. Inmiddels zijn de meeste schoolpleinen in de stad al openbaar toegankelijke ‘buurtpleinen’. Om deze pleinen blijvend aantrekkelijk te houden, stelt de gemeente sinds enkele jaren budget beschikbaar voor een kwaliteitsimpuls. Het vergroenen van de schoolpleinen en het creëren van meer bewegingsmogelijkheden voor kinderen staan daarbij centraal. Dit sluit aan bij het gemeentelijk gezondheids- en duurzaamheidsbeleid.

Door: Nationale Onderwijsgids