Vier miljoen euro om leerachterstanden aan te pakken in Groningen

De gemeente Groningen steekt 4 miljoen euro in het aanpakken van (leer) achterstanden door corona bij kinderen. Dit meldt de gemeente Groningen.

Het college van B&W gaat hiermee onder andere de uren voor de brugfunctionarissen (die waar nodig een brug slaan tussen school en thuis) uitbreiden, extra cultuur- en natuureducatie organiseren, meer zomeractiviteiten bieden en sporten en bewegen in het onderwijs extra stimuleren. Tevens wordt ingezet op extra zorg en ondersteuning in het speciaal basisonderwijs. Alle plannen staan beschreven in het herstelprogramma Onderwijs (voor basis, voortgezet en speciaal basisonderwijs) dat luistert naar de naam: “de tijd zal het leren”.

Ontwikkelingskansen kinderen en jongeren 

Wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff: ”We willen de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren vergroten en bieden als gemeente een breed pakket aan: van het stimuleren van taal/lezen tot sport en cultuur op en na school. We zetten in op praktische activiteiten die op korte termijn zijn uit te voeren. En we sluiten aan op wat de scholen al doen. Zo hebben schoolgaande kinderen er snel en maximaal profijt van. De kinderen verdienen een extra steuntje in de rug want de coronacrisis heeft grote impact op ze (gehad)”.

Nationaal Programma Onderwijs 

Het Rijk heeft een fors budget (8,5 miljard) aan het onderwijs toegekend onder de noemer Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Een groot gedeelte van het geld is naar de scholen gegaan, maar er is ook een budget toegekend aan de gemeenten om te investeren in schoolgaande kinderen. Voor de gemeente Groningen gaat het daarbij dus om 4 miljoen euro.

Samen met de onderwijspartners is in kaart gebracht welke ondersteuning kinderen (naast de ondersteuning die de school biedt) het hardst nodig hebben en verwerkt tot een plan waarin de wensen van het onderwijsveld en de uitgangspunten uit de gemeentelijke onderwijsagenda voorop stonden. 

Bloemhoff: “Samen staan wij voor de opgave kinderen en jongeren in de gemeente Groningen de best mogelijke ontwikkelingskansen te geven ook tijdens en na een crisis. Met de uitvoering van dit plan dragen we daar als gemeente graag een steentje aan bij”. 

Sociaal perspectief plan en economisch herstelplan 

Naast het herstelprogramma onderwijs heeft de gemeente ook al geld beschikbaar gesteld in het eerder vastgestelde sociaal perspectief plan en het economisch herstelplan.

Door: Nationale Onderwijsgids