Een gezonde lunch via school goed voor lager BMI, maar wie gaat dit betalen?

Een gezonde lunch en meer bewegen op school kan meewerken het terugdringen van overgewicht bij de jeugd. Dit kwam uit een onderzoek van het RIVM van vorig jaar november. Bijna een jaar later hebben de Universiteit van Maastricht, Wageningen University & Research en de Vrije Universiteit Amsterdam de effectiviteit van de door school georganiseerde lunches geëvalueerd. Dit meldt De Telegraaf.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat kinderen, meer dan voorheen, groente, fruit en volkorenbrood eten. Ook drinken ze meer melk en water dan sapjes vol suiker. Dit alles bleek goed te werken in het verminderen van het BMI en de buikomtrek. 

Extra kosten 

Als de school zelf een lunch gaat voorbereiden dan komen daar wel extra kosten bij kijken. Uit het onderzoek van het RIVM kwam naar voren dat ouders bereid zijn om 1,75 euro per dag per kind mee te betalen aan een lunch op school. Dat bedrag is alleen wel te laag, want als een school de hele lunch voor alle kinderen wil bekostigen dan zal dit 2,45 euro gaan bedragen.

Haalbaarheid 

In een interview in Het Parool liet directeur van basisschool Samenspel in Amsterdam Zuidoost, Marijke van Amersfoort, al weten dat zij geen kantine of keuken op school heeft. Hiervoor is ook geen budget. Zij vraagt zich daarom oprecht af hoe ze voor alle kinderen die overblijven lunch zou moeten maken.

Ook is het niet voor alle ouders haalbaar om mee te betalen aan de lunch van hun kinderen, daarom zou er vanuit de overheid financiële ondersteuning voor de school moeten komen.

Zelf verantwoordelijk

Zolang die ondersteuning er nog niet is zijn veel ouders zelf verantwoordelijk voor de (overblijf)lunch van hun kind. Volgens het Voedingscentrum kan dat een hele opgave zijn, want het eten moet zonder koelkast wel lang lekker en goed blijven en dat kan weer zorgen voor wat gemakkelijkere en ongezondere keuzes.

Door: Nationale Onderwijsgids