Minder uitval onder startende leraren in primair onderwijs

De uitval van startende leraren in het primair onderwijs is de afgelopen jaren flink gedaald. In 2013 verliet 22 procent van de starters binnen een jaar het onderwijs, in 2018 nog maar 9 procent. Begeleiding speelt daarin een belangrijke rol. Dit meldt Algemene Vereniging van Schoolleiders.

Startende leraren krijgen steeds vaker begeleiding: kreeg 79 procent van de starters uit kalenderjaar 2015 begeleiding, in 2019 is dit opgelopen tot 89 procent. Toch krijgen nog niet alle starters begeleiding. 

Begeleiding

Een op de zes startende leraren geeft aan dat ze geen begeleiding krijgen, terwijl bijna alle schoolleiders aangeven dat er áltijd begeleiding is. Dat kan betekenen dat sommige starters de begeleiding die zij krijgen niet als begeleiding ervaren. Een andere verklaring is dat een deel van de schoolleiders denkt dat elke startende leraar begeleiding krijgt, terwijl dat in de praktijk niet het geval is.

Mist één of meerdere onderwerpen

Daarnaast mist een op de drie starters één of meerdere onderwerpen die tijdens de begeleiding aan bod komen. Zoals omgang met de ouders, administratie en het maken van plannen. 

Maatwerk in de begeleiding is van groot belang. Het ontbreken van voldoende capaciteit en budget om starters te kunnen begeleiden is een knelpunt dat in het onderzoek van DUO naar voren komt. 

Door: Nationale Onderwijsgids