Rutte: langere lockdown ligt voor de hand, kan niets beloven over scholen

Het kabinet lijkt af te stevenen op een verlenging van de strenge lockdown die medio december werd ingesteld om de opmars van het coronavirus een halt toe te roepen. Het ligt volgens ingewijden voor de hand dat versoepeling van de maatregelen na 19 januari er met de huidige besmettingscijfers nog niet inzit. Ook een aanscherping van de maatregelen is niet uitgesloten.

Premier Mark Rutte verklaarde zich eerder tijdens een Kamerdebat "niet erg hoopvol over wat kan na 19 januari". Maar hij wil nog niet vooruitlopen op eventuele versoepelingen of juist een verlenging van de lockdown. Maar: "op dit moment blijven de cijfers natuurlijk hoog", aldus de premier.

Rutte wijst ook op de ontwikkelingen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In die landen zijn de strenge coronamaatregelen al verlengd en bovendien aangescherpt.

Het deskundigenteam OMT buigt zich vrijdag over de maatregelen en komt begin volgende week met een advies. In principe bespreekt het kabinet op 12 januari of de lockdown langer gaat duren. Het gaat onder meer over de sluiting van winkels en het maximum van twee personen die je thuis mag ontvangen.

Onderwijs en de Britse variant

Het blijft ook onzeker of kinderen over twee weken weer naar de basisschool en het voortgezet onderwijs kunnen. Volgens Rutte blijft het heropenen van scholen een "prioriteit" voor het kabinet, maar kan hij "echt niet beloven" dat scholen weer op 18 januari opengaan.

Er wordt ook door het OMT gekeken naar de gevolgen van de 'Britse variant' van het coronavirus. Over de verspreiding daarvan op scholen is nog veel onduidelijk. Maar deze coronamutant treft kinderen mogelijk veel meer dan het 'oude' coronavirus.

Daarom wordt op verzoek van het OMT gekeken naar aanvullende maatregelen op scholen. Dat gebeurt in overleg met de koepelorganisaties van het basis en voortgezet onderwijs, de PO- en VO-Raad. Daarbij wordt onder meer gekeken naar spreiding van personen, reisbewegingen en de manier én tijd van lesgeven, aldus de premier.

Effecten van maatregelen

Op vragen van verschillende partijen zegt Rutte dat het kabinet ook kijkt naar de effecten van maatregelen. Het RIVM zei dinsdag dat een duidelijk effect van de zware lockdown die op 14 december is aangekondigd, vooralsnog uitblijft. De effecten van maatregelen zijn nu eenmaal "niet altijd zichtbaar of te berekenen", zegt Rutte hierover. Een aantal planbureaus kijkt ook naar de schade die bepaalde maatregelen toebrengen aan de samenleving, de mentale gezondheid van Nederlanders of de economie.

Door: ANP