Nieuw magazine ‘Lequ’ moet kinderen aan het lezen krijgen

Volgens de Onderwijsraad lezen Nederlandse jongeren steeds minder vaak en met minder plezier. Om het leesplezier en de leesvaardigheid onder basisschoolleerlingen te bevorderen komt uitgever ThiemeMeulenhoff met een nieuw leesmagazine: Lequ. Bedoeld voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 bied Lequ fragmenten uit kinderboeken, strips en informatie boeken. Dit meldt ThiemeMeulenhoff.

Het geconcentreerd lezen van boeken en langere teksten is steeds minder populair bij basisschoolleerlingen. Mede hierdoor gaat hun leesvaardigheid achteruit. Dat heeft gevolgen voor het functioneren op school en in de samenleving. Uit het onderzoek ‘Leesbevordering basisonderwijs 2019’ van Stichting Lezen blijkt dat 89 procent van de ondervraagde leerkrachten het vergroten van de woordenschat een belangrijke reden vindt om aan leesbevordering in de klas te doen. Hoe meer een kind leest, hoe groter de woordenschat wordt. ThiemeMeulenhoff hoopt hier met Lequ op in te kunnen spelen. Het magazine is afgestemd op taaladviezen van curriculum.nu en er is ook een speciale leerkrachteditie van het tijdschrift met tips voor passende boeken en activiteiten voor in de klas.

Door: Nationale Onderwijsgids