Thuisonderwijs: ouders hebben minder energie & kinderen minder plezier

Bijna 50 procent van de ouders heeft een laag energieniveau en kinderen hebben minder plezier in hun schoolwerk, zo blijkt uit het landelijke ouderpanel van onderzoeksbureau Scholen met Succes (met circa 2.500 ouders). Ouders ervaren ballast door het schakelen tussen allerlei rollen (ouder, werknemer, juf/meester). Kinderen missen het contact met hun leeftijdsgenoten. Dit meldt Scholen met Succes.

Scholen hebben zich ingespannen om thuisonderwijs verder vorm te geven. Dat wordt gewaardeerd. Ongeveer de helft van de ouders verwacht dat hun kinderen voldoende leren. Opvallend is dat kinderen minder plezier hebben in hun schoolwerk dan in de eerste week. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat kinderen aanzienlijk minder contact met leeftijdsgenootjes hebben. Hans van Rijn (onderwijsadviseur) wijst erop dat dit impact heeft op de kwaliteit van het leren. “De sociale leeromgeving versterkt het schoolse leren, weten we. Als het energieniveau bij ouders onder druk staat en het leerplezier bij kinderen vermindert, is het voor scholen denk ik goed om de lat niet te hoog te leggen.”
 
Veel ouders geven aan een duidelijk ritme in de dagen te kunnen brengen en tweederdedeel van kinderen is ontspannen. Met elkaar thuis zijn en veel tijd met het gezin kunnen doorbrengen geeft fijne en gezellige momenten. Toch is het schipperen voor ouders om thuiswerken en thuisonderwijs te combineren. Een groeiend aantal kinderen heeft nadrukkelijk sturing nodig ten aanzien van het schoolwerk. In de eerste week gaf tweederdedeel van de ouders aan tevreden te zijn over de ondersteuning vanuit school. De tevredenheid daarover is in drie weken met meer dan 10 procent gedaald.
 
Deze vragenlijst is ingevuld door 773 ouders. Het ouderpanel is samengesteld via deelnemende scholen voor de ouderpeilingen. Ouders in ons ouderpanel hebben zich aangemeld nadat zij een oudertevredenheidspeiling hebben ingevuld van Scholen met Succes.
 
Door: Nationale Onderwijsgids