Wake-up-call voor gemeenten over verstening van basisschoolomgeving

Stichting Nationale Boomfeestdag heeft samen met Cobra groeninzicht aan alle colleges B&W een overzicht overhandigd over de mate van verstening van de basisscholen in hun gemeenten. Het geeft een beeld van basisscholen die staan in een versteende omgeving met weinig groen. Dit meldt Stichting Nationale Boomfeestdag.

Alle colleges van B&W hebben een gedrukte kaart ontvangen met een totaaloverzicht van basisscholen in hun gemeente die wel of niet de Boomfeestdag-Groenfactor hebben. Met deze kaart krijgt de gemeente inzicht in de basisscholen, die al groen of koel zijn en basisscholen waar (groen/koelte)verbetering gewenst is, om zo de positieve effecten van groen optimaal te benutten. 
 
Meer groen draagt onder andere bij aan de verduurzaming van het schoolgebouw. Te denken valt bijvoorbeeld aan waterinfiltratie bij de voet van de bomen, natuurlijke zonwering en ruimte voor flora en fauna.
 

Ruimtelijke analyse

De ruimtelijke analyse, die via boomfeestdag.nl/groenfactor is in te zien, brengt de schoolomgeving in beeld: een gebied van 200x200 meter rondom de school. Het gaat niet enkel om het schoolplein, maar ook om de omgeving van de school. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids