Normal_rss_entry-213788

Scholenkoepel Verus hekelt de manier waarop minister Arie Slob (Onderwijs) het burgerschapsonderwijs wil vormgeven. Volgens voorzitter Berend Kamphuis van Verus, een vereniging waarbij 4200 katholieke en christelijke scholen zijn aangesloten, lijkt het erop dat de minister met een nieuw wetsvoorstel "graag ziet dat scholen vooral brave burgers afleveren die zich gedragen zoals we dat met elkaar hebben afgesproken".

Nederlandse scholen moeten sinds 2006 verplicht aandacht besteden aan het burgerschap, maar de manier waarop was nauwelijks gedefinieerd. Omdat samenhang en duidelijke doelen ontbraken, besloot Slob de burgerschapsopdracht van scholen verder uit te werken. Dat resulteerde onlangs in een nieuw wetsvoorstel dat 15 januari door de Tweede Kamer wordt besproken.
 

Brave burgers of goede burgers?

In het voorstel staat dat scholen 'actief burgerschap' en 'sociale cohesie' moeten bevorderen door leerlingen de basiswaarden van de democratische rechtsstaat bij te brengen. In de toelichting staat dat burgerschap niet alleen draait om het leren over democratie als politiek systeem, maar ook om 'de sociale omgang tussen mensen buiten de sfeer van de overheid'. Daarbij noemt Slob zaken als 'waarheidsgetrouwheid, sympathie, respect voor de mening van anderen en verantwoordelijkheidszin'. Met name daar wringt wat Kamphuis betreft de schoen. "Is het de taak van scholen om brave burgers af te leveren? Ik denk dat we vooral goede burgers af moeten leveren, die ook buiten de lijntjes durven te kleuren." Hij beschouwt klimaatactiviste Greta Thunberg als goed voorbeeld daarvan.
 
Door: ANP