Normal_staken__onderwijs__schoolbord

Morgen gaat een groot deel van de scholen staken. Inmiddels 3777 scholen hebben zich aangemeld via de speciale actiesite, en dat aantal groeit nog steeds. Maar hoe denken ouders over de aanhoudende stakingen?

Uit onderzoek van EenVandaag onder 1031 ouders met kinderen op de basisschool blijkt dat 60 procent van de ouders begrip heeft voor de onderwijsstaking. 45 procent denkt niet dat de geldinjectie van 460 miljoen euro waarmee minister Slob over de brug komt genoeg is om de problemen rond het lerarentekort op te lossen. De helft maakt zich dan ook zorgen om de kwaliteit van het onderwijs. Drie op de tien ouders zegt dat ze de laatste jaren een verslechtering van de onderwijskwaliteit signaleren door onder andere grotere klassen, onbevoegde leraren en te veel focus op alleen de kernvakken.
 

‘Leraren kunnen meer uren gaan werken’

40 procent van de ouders daarentegen vindt dat het onderwijs voorlopig genoeg geld heeft gehad. Ze zijn van mening dat leraren zelf ook kunnen bijdragen door bijvoorbeeld meer uren te gaan werken en noemen hen ‘rupsjes nooitgenoeg’, aldus EenVandaag. 
 
Het draagvlak onder ouders voor de stakingen is wel dalende .Toen de acties net begonnen in september 2017 steunde 85 procent van hen de basisscholen. Drie maanden later daalde het begrip naar 62 procent en nu staat 60 procent van de ouders nog begripvol tegenover de stakingen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: EenVandaag