Logo_verkeer__verkeersborden

Als eerste in Nederland start Den Haag vandaag in de Abeelstraat bij de Christelijke Montessorischool 'De Abeel' een proef met een schoolstraat. Dit betekent dat de straat waar de school staat twee keer per dag tijdens de haal- en brengtijden wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit meldt gemeente Den Haag.

Verbeteren van verkeersveiligheid rond scholen is 1 van de 10 speerpunten van het Haagse verkeersveiligheidsbeleid. Wethouder Robert van Asten, Mobiliteit is dan ook blij met deze proef: “Bij het begin en einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolingang vaak in een chaotisch samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers. Vooral kinderen ervaren dit als onoverzichtelijk en gevaarlijk. Door de straat dan verkeersvrij te maken hopen we het haal- en brenggedrag van ouders positief te veranderen."
 
Verkeersveiligheid rond scholen is belangrijk en gaat iedereen aan. Ouders en kinderen hebben zelf aangegeven in interviews, door enquêtes en een informatieavond dat ze door het autoverkeer en de vele fietsers, de straat chaotisch vinden tijdens de haal- en brengtijden. Bij wijze van proef wordt nu met een schoolstraat gestart: de straat wordt met een tijdelijk hek afgesloten voor auto’s en overige gemotoriseerd verkeer. Wie toch met de auto komt, kan iets verder parkeren. Op de Valkenboskade zijn twee tijdelijke kiss & ride plekken gemaakt. Op de stoep zijn twee tijdelijke vakken getekend waar (bak)fietsen kunnen staan.
 
“Een groot deel van de onveilige situaties ligt aan gedrag van mensen zelf: autoportieren zomaar opengooien, fietsen niet goed neerzetten, parkeren op de stoep, niet uitkijken bij het oversteken. Dat moet anders want in het verkeer moet je nu eenmaal rekening houden met elkaar. Ik hoop dat deze proef mensen laat zien dat het ook anders kan, dat minder ouders met de auto tot de voordeur rijden, hun kinderen bij de kiss & ride plekken laten uitstappen of zelfs komen fietsen of lopen,” aldus Van Asten.
 

Schoolstraat

Het principe van een schoolstraat is uit Italie komen overwaaien en werd voor het eerst toegepast in 1989, in de Italiaanse stad Bolzano. Daarna volgde België waar Gent de primeur kreeg. In november 2012 startte de stad met een proefproject, om van twee doodlopende straten een schoolstraat te maken. De resultaten bleken positief. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de straten zorgen voor een veiliger schoolomgeving en een vlottere doorstroming van het verkeer.
 
Door: Nationale Onderwijsgids