Normal_samen__afspraak

Openbare basisschool De Klimroos moest vorig jaar van de rechter ruimte maken voor de islamitische basisschool Al Arqam. Dit zorgde voor fors teruglopende leerlingenaantallen en toegenomen segregatie. Toch kunnen de scholen het goed met elkaar vinden. Dit meldt de Volkskrant. 

Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht kreeg twee jaar geleden van het ministerie van onderwijs toestemming om een school te stichten in Leidsche Rijn. De gemeente Utrecht had de plicht om voor een onderkomen te zorgen en klopte aan bij openbare basisschool De Klimroos. Deze school kampte met teruglopende leerlingenaantallen en daardoor leegstaande lokalen.
 
De Klimroos spande een kort geding aan tegen het besluit, maar verloor deze. Grootste bezwaar was het verschil in identiteit tussen de scholen, wat mogelijk op het schoolplein voor problemen zou kunnen zorgen. Ook was De Klimroos bang dat leerlingen zouden overstappen naar Al Arqam, omdat een groot gedeelte van de school een islamitische achtergrond heeft. 
 
Dit laatste is inderdaad gebeurd. Het zorgde echter niet voor de grootste leerlingendaling. De hoofdreden voor de halvering van het aantal leerlingen is het vertrek van witte kinderen naar andere scholen. Ouders waren bang dat de islamitische school de identiteit van de openbare school zou aantasten, en dat de klassen te klein zouden worden door het vertrek van moslimleerlingen naar Al Arqam.
 
De Klimroos ging hierdoor van 160 naar 80, voornamelijk zwarte, leerlingen; Al Arqam groeit van 86 naar 150 moslimleerlingen. Hiermee is de segregatie in het basisonderwijs verder toegenomen. De Klimroos wijt dit met name aan de gemeente Utrecht. Deze zegt echter tegen de Volkskrant achter de beslissing te staan: “Wij zetten ons in voor scholen die zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de samenleving. Maar uiteindelijk zijn ouders en kinderen vrij om te kiezen voor een school.”
 
Het schoolgebouw heeft sinds het begin van het afgelopen schooljaar twee ingangen naast elkaar. De scholen kunnen echter, figuurlijk gesproken, prima met elkaar door één deur. Er is altijd ruimte voor overleg en als het nodig is maken ze gebruik van elkaars lokalen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids