Normal_kinderboerderij__geit__dagbesteding

Klasseboeren zijn boeren die hun bedrijf openstellen voor bassischolen die een educatief bezoek willen op agrarisch gebied. Klasseboeren zijn al jaren een begrip in Brabant en in Zuid-Gelderland. Nu hebben ook zes klasseboeren in Zeeland een certificaat behaald. Dit meldt provincie Zeeland.

De agrarische ondernemers zijn didactisch goed onderlegd en bieden scholieren de kans om over het boerderijleven te komen leren. Het motto is: ‘Leren door beleven!’. Zeeland telt nu zes Klasseboeren, variërend van klompenboer en melkveehouder tot kweker van pioenrozen en houder van leghennen. De ZLTO begeleidt het traject en ondersteunt de Klasseboeren.
 
Jo-Annes de Bat: “Ik ben zelf opgegroeid op een boerenbedrijf dus ik weet wat er allemaal bij komt kijken om een boerenbedrijf te runnen. Het is belangrijk dat kinderen zien waar hun eten vandaan komt en wat daarvoor allemaal moet gebeuren. Door dat te beleven bij een klasseboer blijft je dat veel beter bij.” 
 
Alle Klasseboeren volgen een cursus Belevend Leren om gecertificeerd te raken. Hiermee wordt voldaan aan het kwaliteitssysteem voor boerderijeducatie en sluit de aangeboden leerstof aan bij de kerndoelen van het onderwijs. Maandag 1 juli vond de uitreiking van de Zeeuwse certificaten plaats door Jo-Annes de Bat bij melkveebedrijf Van Delft in Colijnsplaat.
 

Door: Nationale Onderwijsgids