Normal_docent__leraar__leerkracht

VVD, CDA en D66 dienden een motie in voor een wettelijke basis voor flexibele schooltijden. Volgens de partijen heeft het experiment met flexibele schooltijden voor diverse scholen een positieve uitwerking gehad. Dit meldt VOS/ABB.

De partijen stellen dat ouders, leerlingen en leraren te spreken zijn over het experiment. Daarom vinden zij dat het voor scholen mogelijk moet zijn af te wijken van de schoolweek met vijf dagen en van centraal vastgelegde vakanties.
 
De partijen dienden de motie in omdat ze het niet eens zijn met het besluit van minister Slob in april dat er een eind komt aan het experiment. Slob stelde dat uit onderzoek van de Onderwijsinspectie naar voren kwam dat het experiment te veel risico’s met zich meebracht en dat het de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede zou komen. 
 
De motie van de partijen is aangenomen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids