Normal_eindtoets__toets__test__examen__tentamen

Alle leerlingen van groep 8 hebben afgelopen weken de uitslag gekregen van de verplichte eindtoets. Helaas is gebleken dat vanwege een fout 11 procent van deze leerlingen een onjuiste uitslag van de eindtoets heeft gekregen (‘toetsadvies’). Dat heeft bij een aantal leerlingen uit deze groep mogelijk geleid tot een onjuist eindadvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs. Dit meldt Rijksoverheid.

Bij alle toetsen behalve Centrale Eindtoets

De situatie doet zich voor bij een deel van de leerlingen dat de IEP Eindtoets, ROUTE 8, Dia-eindtoets of AMN Eindtoets heeft gemaakt. Deze leerlingen zijn in een ander niveau ingeschaald dan op basis van het toetsresultaat bij hen zou passen. Hierdoor hebben zij een onjuist toetsadvies gekregen, bijvoorbeeld havo/vwo in plaats van vmbo gl-tl/havo. Daarom moesten de toetsadviezen voor leerlingen die een van deze toetsen hebben gemaakt opnieuw worden berekend. Leerlingen hoeven de toets niet opnieuw te maken. Er zijn geen gevolgen voor de leerlingen die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt: zij hebben een correct toetsadvies ontvangen.
 

Verkeerde berekening door experts

De oorzaak voor het probleem ligt niet bij de toetsaanbieders. Door een verkeerde berekening door onafhankelijke experts is bij 11 procent van alle groep 8-leerlingen in Nederland een onjuist schoolniveau uit de eindtoets gekomen. Dit betekent dat een deel van de toetsadviezen naar boven of beneden bijgesteld moet worden. In de meeste gevallen heeft deze groep leerlingen een te hoog toetsadvies gekregen. Dit doet niets af aan de eindscore van de toetsen zelf, de resultaten daarvan zijn correct en betrouwbaar. Het is mogelijk dat basisscholen het eindadvies hebben bijgesteld naar aanleiding van een onjuist toetsadvies.
 
De toetsaanbieders staan in nauw contact met de basisscholen om hen zo snel mogelijk de juiste informatie per leerling te geven. Hierbij is zorgvuldigheid vereist. Ouders en leerlingen worden zo snel mogelijk door hun basisschool geïnformeerd over wat dit voor hen betekent.
 
De leerlingen hebben de afgelopen weken de uitslag van de toets ontvangen. Op basis van signalen van scholen en toetsaanbieders die daarna zijn binnengekomen heeft onderwijsministerie een onderzoek ingesteld. Er is vastgesteld dat er niet te onderbouwen verschillen bestaan tussen de toetsadviescategorieën van de Centrale Eindtoets en de eindtoetsen van de andere vier aanbieders, doordat de Expertgroep gerekend heeft met onjuiste waardes. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids