Logo_gezonde_school
Vanaf maandag 4 maart tot en met donderdag 18 april kunnen scholen zich inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Het Ondersteuningsaanbod geeft uw school een steuntje in de rug om te werken aan Gezonde School. Voor het schooljaar 2019-2020 kunnen 550 schoollocaties uit het po, vo en mbo Ondersteuningsaanbod aanvragen. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage, scholing en begeleiding en advies van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Dit meldt Gezonde School.
Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Het programma Gezonde School heeft daarvoor een ondersteuningsaanbod voor scholen die Gezonde School willen worden.
 

Ondersteuningsaanbod Gezonde School

 
Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van 3.000,- euro per school. Met dit bedrag werkt de school aan Gezonde School. Dit betekent dat de school het geldbedrag kan inzetten om de taakuren te vergoeden van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet de school een Gezonde School-coördinator hebben. De school kan er ook voor kiezen om het bedrag te gebruiken voor de inzet van Gezonde School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet Gezonde School.
 
Naast het bedrag van 3000,- euro krijgen scholen maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Hiervoor moet de school zelf contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van de GGD in hun regio.
 

Voor welke scholen?

 
Het Ondersteuningsaanbod is voor alle scholen (locaties) in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De start van de inschrijving van het Ondersteuningsaanbod wordt via  gezondeschool.nl bekend gemaakt, ook komt er dan een een nieuwsbrief-special uit. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids