Normal_rss_entry-139811

Nieuwe technologieën zoals virtual reality en 3D-printen zouden in de toekomst weleens voor gezondheidsproblemen kunnen gaan zorgen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) signaleert dat in een rapport. Dit meldt ANP.

In het rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) schrijft het instituut dat het goed gaat met onze volksgezondheid. Nederlanders worden steeds ouder en de meeste mensen voelen zich gezond. Vervolgens gaat het RIVM in op tal van ontwikkelingen die de volksgezondheid juist bedreigen. Het gaat voor een groot deel om bekende problemen die bijvoorbeeld toe te schrijven zijn aan de vergrijzing, zoals een toename van chronische aandoeningen.

Het RIVM keek ook naar ontwikkelingen waarvan de gevolgen nu nog niet goed te overzien zijn. Zo waarschuwt het instituut dat het "voorstelbaar is dat langdurig verblijf in een virtuele werkelijkheid psychische en lichamelijke problemen kan veroorzaken''.

Virtual Reality wordt ook in het onderwijs op steeds meer plekken ingezet. Zo gaan basisschoolleerlingen tijdens de MediaMasters Game aan de slag met VR en blijkt VR voor leerlingen met een beperking bij uitstek geschikt te zijn. Mbo-studenten kunnen een studiekeuzetest doen via VR en hbo’ers leren presenteren in een virtuele omgeving met behulp van een VR-bril.
 
Ook 3D-printen is in opkomst. Steeds meer leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs leren digitaal ontwerpen en printen dit vervolgens in 3D uit. De ontwerpen kunnen dan ook daadwerkelijk gebruikt worden op school. Het doel is om méér jleerlingen te interesseren voor techniek.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids