Normal_rss_entry-129332

De Onderwijsinspectie heeft nog geen meldingen ontvangen op basis waarvan ze onderzoek gaat doen naar de manier van verspreiden van het 'sekte-achtige' gedachtegoed Avatar op scholen. Pas als die binnenkomen, worden ze bekeken op mogelijke gevaren voor kwaliteit van onderwijs, goed burgerschap (respect voor andersdenkenden) en veiligheid. Een school mag vanuit een overtuiging onderwijzen, maar moet die drie elementen wel garanderen.

Avatar-aanhangers infiltreren volgens de NRC en het tv-programma De Monitor op bepaalde scholen.

Avatar wordt wel een soort zelfontwikkelingsprogramma genoemd. Het zou je in theorie willen leren te leven vanuit vrije wil, waardoor je beter kunt bepalen hoe je bestaan uitpakt. Je laat je niet meer een bepaalde kant op sturen door overtuigingen en verwachtingen die je al had, maar gaat ervaren wat je zelf eigenlijk wilt. Avatar zou echter overeenkomsten hebben met de sekte-achtige Scientology Kerk, van waaruit manipulatie van aanhangers zou uitgaan, en werken met zogenoemde wizards en -masters als sturende figuren.

Door: ANP