Normal_rechter

De Algemene Onderwijsbond (AOb) en de Algemene Vereniging voor Schoolleiders (AVS) vinden dat ouders tegenwoordig te snel de gang naar de rechter maken in een conflict met de school. Ze roepen ouders op te praten met de ouderraad of de medezeggenschapsraad voordat ze juridische stappen nemen. Dit meldt NU.nl.

De onderwijsorganisaties zeggen dit naar aanleiding van de uitspraak van de rechter in de zaak rond de gemiste schoolfoto. De Haagse school had de schoolfotograaf gepland op de dag dat de islamitische kinderen vrij hadden vanwege het offerfeest. De school heeft met de situatie onderscheid gemaakt tussen de kinderen en volgens de Algemene wet gelijke behandeling is dit niet toegestaan. De rechter wees daarom een schadevergoeding van 500 euro toe. De ouders hadden 10.000 euro van de school geëist.  
 
Zowel de AOb als de AVS hebben het idee dat het aantal incidenten de laatste jaren toeneemt. Ouders maken vaker een gang naar de rechter omdat ze het bijvoorbeeld niet eens zijn met een studieadvies of met een behaalde onvoldoende. Maar, “niemand heeft baat bij de 'juridisering' van het onderwijs”, zegt voorzitter Petra van Haren van de AVS. Het is beter als beide partijen er samen onderling uitkomen, ook in het belang van het kind.
 
De onderwijsorganisaties vinden ook dat ouders wel wat meer mogen uitgaan van de redelijkheid en de vakbekwaamheid van docenten. “Een mogelijk negatief advies wordt niet gegeven omdat een docent een kind niet aardig vindt." Bovendien hebben ouders zelf ook een verantwoordelijkheid. Als zij iets signaleren waar zij het niet mee eens zijn, kunnen ze dit tijdig aan de school aangeven.
 
Er zijn maar weinig situaties waarin echt een juridische afhandeling wordt gevraagd, menen de organisaties. Een goed voorbeeld is het geval van de verdrinkingsdood van het Syrische meisje Salam tijdens de zwemles. Hiervoor was een bevoegde, onafhankelijke instantie nodig om vast te stellen wie hierin verantwoordelijk kon worden gehouden. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids