Normal_school__onderwijs__bord__krijt__boeken

De Onderwijsraad heeft afgelopen week met de vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer gesproken over het advies De volle breedte van onderwijskwaliteit. Dit gesprek werd georganiseerd op verzoek van de Tweede Kamer. Dit meldt de Onderwijsraad.

Vanuit de Tweede Kamer waren Agnes Wolbert (PVDA), Paul van Meenen (D66), Michel Rog (CDA), Tjitske Siderius (SP), Karin Straus (VVD) en Joyce Vermue (PVDA) aanwezig. In het advies pleit de Onderwijsraad voor het breder opvatten, inzichtelijk maken en verantwoorden van onderwijskwaliteit. Nadat de Onderwijsraad dit advies toegelicht had, konden Kamerleden vragen stellen. 
 
Hete hangijzers waren voornamelijk de verantwoording van brede onderwijskwaliteit en de rol van de inspectie hierbij. De Onderwijsraad wil dat scholen zich eerst verantwoorden naar betrokkenen in en om de school. Daarnaast is de raad voorstander van procestoezicht door de inspectie gebaseerd op een aantal ijkpunten.
 
De Kamerleden erkennen het belang van brede onderwijskwaliteit en kunnen zich voor een groot deel vinden in het advies van de Raad.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids