Normal_kind_stoel_klas_jong3456

Staatssecretaris Dekker heeft besloten dat er geen extra geld voor onderwijs aan kinderen van asielzoekers komt. De staatssecretaris zegt het onnodig te vinden en zegt er ook de financiële middelen niet voor te hebben. De scholen krijgen al extra geld van het rijk om asielkinderen les te geven. Dat meldt NOS.

Door de grote stroom aan asielzoekers krijgen scholen steeds meer asielkinderen in de klassen. Deze kinderen spreken nauwelijks tot geen Nederlands en zijn soms ook getraumatiseerd. De kinderen hebben dan ook extra aandacht nodig, wat weer meer geld kost. De PO-Raad heeft daarom de afgelopen maanden aan Dekker gevraagd om meer extra geld voor het onderwijs aan deze groep kinderen.

De staatssecretaris zegt geen ruimte en noodzaak te zien in uitbreiding van de regeling van het rijk. Dekker zegt dat iedere basisschool voor een kind van een vluchteling zo'n 9000 euro extra krijgt. Dat moet volgens hem genoeg zijn. De scholen moeten volgens Dekker met een creatieve oplossing komen. Zo is het volgens hem een kwestie van organiseren. Hij stelt als voorbeeld dat alle asielzoekerskinderen in één klas kunnen worden gezet met een leraar die gespecialiseerd is in het leren aan dergelijke kinderen.

Het kabinet heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk aan het werk kunnen, naar school gaan of op een andere manier een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Het Rijk heeft hiervoor ruim 500 miljoen beschikbaar gesteld. Voor het (snel) inrichten van tijdelijke onderwijshuisvesting ten behoeve van asielzoekerskinderen in het voortgezet onderwijs stelde het kabinet 16 miljoen euro extra beschikbaar. Ook is al eerder 135 miljoen uitgetrokken voor en taal- en schakelklassen.

© Nationale Onderwijsgids