Normal_kinderopvang_peuter_kleuter_meisje_speelgoed_spelen

Vanaf volgend jaar kunnen peuters vanaf twee jaar uit de Schilderswijk in Den Haag waarschijnlijk al naar school. Het ministerie van Onderwijs heeft de Van Ostadeschool geselecteerd voor een proef waarin geëxperimenteerd wordt met onderwijs aan peuters. De kinderen krijgen dan les van basisschoolleraren. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Als de proef slaagt, dan kan de Haagse school als voorbeeld dienen voor andere basisscholen in Nederland. Directeur van de school, Renald Gunsch, benadrukt dat de tweejarigen niet gelijk rekensommen of toetsen hoeven te maken. Volgens Gunsch draait het veel meer om het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden, de omgang met bepaalde situaties. “We willen de voorwaarden scheppen om tot leren te kunnen komen”, zegt de directeur. Die basis ontbreekt bij veel leerlingen in de kleuterklas, merkt de directeur. Ze zouden niet weten hoe ze moeten spelen met anderen of dingen moeten ordenen.

Veel tweejarigen gaan nu al naar een voorschool of peuterspeelzaal waar ze ook leren spelen. Toch verschilt de proef van deze vorm van opvang, omdat de peuters straks ook 'les' krijgen van hbo-geschoolde leerkrachten. “Zij weten precies wat in de kleuterklas van kinderen verwacht mag worden en kunnen ontwikkelingsachterstanden snel ontdekken”, legt Gunsch uit.De basisschoolleraren die de peuters les gaan geven, werken nauw samen met mbo-geschoolde pedagogisch medewerkers.

Gunsch hoopt dat de kinderen door de proef beter voorbereid in de kleuterklas komen. “Nu werken ze bij de peuterzaal nog met andere professionals dan hier. Als basisschool wil je eerder op de hoogte zijn van de ontwikkeling van toekomstige leerlingen en tijdig kunnen ingrijpen”, aldus Gunsch. De directeur hoopt in de lente de peuters te kunnen verwelkomen. 

© Nationale Onderwijsgids