Normal_stoelen_op_tafel_school_sluit_dicht_stopt

De stuurgroep Onderwijs en Krimp in Drenthe heeft het ministerie van Onderwijs gevraagd om de inzet van zogenoemde 'krimpcoaches' te financieren. De speciale coaches moeten het gesprek begeleiden tussen provincie, gemeenten en schoolbesturen om te voorkomen dat het onderwijs in Drenthe al te zeer onder druk komt te staan door het sterk dalende leerlingaantal. Die gesprekken zijn al enige jaren bezig maar de partijen vragen om intensivering van de aandacht. Dit meldt RTV Drenthe.

“De verwachting is dat in de periode 2010-2020 het aantal basisschoolkinderen in een fors aantal gemeenten met een kwart tot een derde zal afnemen. Als je niks doet, betekent dat een kaalslag voor het onderwijs. Op willekeurige plekken zullen scholen omvallen waardoor de bereikbaarheid en kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan”, zegt Roosje van Leer van kenniscentrum CMO STAMM en één van de beoogde 'krimpcoaches'.

De stuurgroep werkt al enige jaren samen met het onderwijsveld en de gemeenten om na te denken over oplossingen maar dat is nog niet genoeg vindt de stuurgroep. De krimpcoaches krijgen als uitdaging mee aan de verschillende belangen van de betrokkenen tegemoet te kunnen komen, denkt Van Leer. De belangen stroken niet altijd volledig bij elkaar. Zo willen ouders graag de vertrouwde school in het dorp behouden terwijl dat voor schoolbesturen en gemeenten niet altijd financieel haalbaar lijkt. De coaches moeten de partijen helpen om de kwaliteit en de spreiding van het basisonderwijs in Drenthe zo goed mogelijk te regelen.

De stuurgroep heeft het ministerie van Onderwijs om 160.000 euro gevraagd om de twee krimpcoaches te kunnen bekostigen. Het ministerie heeft een speciaal budget om scholen in krimpregio's te begeleiden. Binnenkort moet duidelijk worden of het ministerie het geld beschikbaar stelt.

© Nationale Onderwijsgids