Logo_7

De komende vier jaar investeert de gemeente 26,3 miljoen euro in Amsterdamse leraren. Om Amsterdamse leraren extra in staat te stellen zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren stelt het college een vierjarige Amsterdamse Lerarenbeurs in. Met deze beurs kunnen leraren een leergang of cursus volgen, een innovatietraject starten en zich verder verdiepen in didactische methodieken. Concrete voorbeelden hiervan zijn het leren werken met ICT-middelen in de klas, het verdiepen in vakkennis en extra scholing in het discussiëren met leerlingen over lastige onderwerpen, zoals radicalisering in de klas. De Amsterdamse Lerarenbeurs is binnen Nederland uniek in haar opzet.

 

De Lerarenbeurs kent een maximum van 2000 euro per persoon binnen een periode van vier jaar. De gemeente heeft als ambitie dat de komende vier jaar minimaal 40% van de Amsterdamse leraren de Lerarenbeurs gebruiken. Het gaat hierbij om ongeveer 3200 leraren.

 

Naast de Lerarenbeurs stelt de gemeente ook een Scholenbeurs beschikbaar. Scholen kunnen geld aanvragen voor activiteiten die helpen bij het verbeteren van de onderwijs- en schoolkwaliteit. Voorbeelden zijn het versterken van taalonderwijs en internationale oriëntatie of een betere inzet van ICT-middelen om didactiek te versterken. De Amsterdamse Scholenbeurs voorziet hiermee in een extra behoefte vanuit de scholen om zelf in te zetten op ontwikkeling. De beurs is daarmee een goede aanvulling op al bestaande middelen vanuit het Rijk. Afhankelijk van de schoolgrootte is het maximale totaalbedrag 120.000 euro per aanvraag voor vier jaar (waarvan de school 25% zelf bijdraagt). De Amsterdamse Scholenbeurs is samen met de Amsterdamse Lerarenbeurs onderdeel van de bredere Amsterdamse Lerarenagenda.

 

© Nationale Onderwijsgids