Normal_boeken_bieb_bibliotheek_boek
De nieuwe bibliotheekwet gaat definitief in per 1 januari 2015. De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel. In de nieuwe wet is vastgelegd dat de bibliotheek een plek moet zijn waar kennis en informatie beschikbaar is (‘de uitleenfunctie’). Dit meldt de Rijksoverheid. 
 
Een bibiliotheek moet een plek zijn waar mogelijkheden zijn om je te ontwikkelen en educatie op te doen; waar lezen en het laten kennismaken met literatuur wordt bevorderd; waar ontmoeting en debat wordt georganiseerd; en waar mensen kunnen kennismaken met kunst en cultuur.
 
De invulling van deze functies is maatwerk: in een bibliotheek in een stad is bijvoorbeeld meer behoefte aan stilteplekken voor studenten, terwijl op het platteland de bibliotheek eerder een combinatie van filmhuis, muziekschool en bibliotheek onder één dak zal zijn. Daarnaast zorgt de wet voor een digitale bibliotheek, www.bibliotheek.nl. Hiermee breiden de bibliotheken de service aan hun bestaande leden uit en zoeken ze nieuwe leden op.
 
Er was een nieuwe wet nodig omdat de oude nog uitging van de bibliotheek waar alleen fysieke boeken geleend konden worden, terwijl de meeste bibliotheken er tegenwoordig anders uitzien: lp’s zijn vervangen door cd’s; er zijn dvd’s bijgekomen; je kunt er koffie drinken, studeren in een stiltekamer, luisteren naar een lezing of meedoen aan een debat.
 
© Nationale Onderwijsgids