Conferentie Genderverschillen in lerarenopleidingen

UTRECHT - In vergadercentrum In de Driehoek in Utrecht wordt door VHTO op 5 november de conferentie 'Genderverschillen in lerarenopleidingen' georganiseerd. Dat meldt VHTO.nl.

De conferentie is bedoeld voor lerarenopleiders en studenten van de lerarenopleidingen (pabo’s en de lerarenopleidingen wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek en informatica; eerste- en tweedegraads).

Centrale vraag tijdens deze conferentie is: hoe moeten (toekomstige) leraren omgaan met verschillen tussen meisjes en jongens in de klas bij Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs en bij de bètavakken, wiskunde, techniek en informatica in het voortgezet onderwijs?

Doel van het expertisebureau VHTO is om de participatie van meisjes en vrouwen aan bètawetenschap, techniek en ICT in Nederland te vergroten.

Surf voor meer informatie over de conferentie naar VHTO.nl.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres