Leerlingenprestaties volgen op de app

WEDDE - Hoe doen uw kinderen het op school? Met de nieuwe app van onderwijsbureau Klassewijzer uit Wedde kunnen ouders dat nauwgezet in de gaten houden. Daarover bericht de website van het Dagblad van het Noorden.

Het onderwijsbureau biedt scholen de mogelijkheid tot een app op maat. Daarin kunnen de specifieke gegevens van een school worden opgenomen, maar ook bijvoorbeeld de schoolagenda, gegevens uit het leerlingvolgsysteem en foto's en filmpjes.

De app informeert ouders via de mobiele telefoon of tablet exact over de prestaties van hun kinderen op bijvoorbeeld taal- en rekentoetsen.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres