Normal_dossier_papier_mappen

Divosa en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voeren sinds 1 juli 2016 een vroege arbeidsmarktscreening uit, waarbij informatie wordt opgehaald over arbeidsverleden, gevolgde opleidingen en kwalificaties van vergunninghouders. Doel van de screening is dat nieuwe vergunninghouders kansrijker gekoppeld worden aan gemeenten, waardoor ze sneller en meer kans maken op doorstroming naar opleidingen en banen. Op die manier kunnen ze eerder actief aan de Nederlandse samenleving deelnemen en hoeven ze minder een beroep te doen op bijstandsvoorzieningen. COA en Divosa maken deel uit van de Taskforce Werk en Integratie Vluchtelingen. Dit meldt Rijksoverheid.

De arbeidsmarktscreening houdt in dat bij nieuwe vergunninghouders al in het eerste gesprek  na vergunningverlening gevraagd wordt naar het arbeidsverleden en de gevolgde opleidingen. Op basis daarvan krijgt COA advies van arbeidsmarktdeskundigen van Divosa over welke arbeidsmarktregio’s perspectief op participatie bieden voor de vergunninghouder. Het COA neemt daarna binnen twee weken een beslissing over de gemeente waar de vergunninghouder naar toe gaat.

Gemeenten en vergunninghouders kunnen zo aan de slag om de wachttijd voor huisvesting waardevol in te vullen. Bijvoorbeeld door te starten met werken, het oriënteren op de Nederlandse arbeidsmarkt, het beginnen met de reguliere inburgering, het doen van vrijwilligerswerk, het (verder) leren van de Nederlandse taal of het volgen van een opleiding of stage.

Momenteel wordt gekeken op welke manier het persoonlijke dossier (dat de vergunninghouder in de opvang opbouwt) na koppeling aan een gemeente nog kan worden verrijkt, bijvoorbeeld met een verdiepend gesprek, een assessment of een competentietest. Divosa en COA voeren sinds 1 juli deze screening uit op het aanmeldcentrum in Doetinchem, maar zullen die in het najaar uitbreiden naar de andere aanmeldcentra.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids