Normal_kinderopvang453

De grenzen tussen Nederland en de buurlanden werken belemmerend voor de arbeidsmarkten in de grensgebieden. Per dag pendelen bijna 100 duizend werknemers tussen Nederland en Duitsland of België en omgekeerd. Nederland heeft langs de grens veel werklozen en in Duitsland staan ze juist te springen om personeel. In Duitsland is er bijvoorbeeld veel vraag naar kinderopvangpersoneel. Er zijn ook veel projecten, onder meer met elektromonteurs en mbo'ers in de zorg. Meer open grenzen zijn vooral gunstig voor regio’s waar de banen over de grens goed aansluiten bij de kennis en vaardigheden van de werknemers. Dat meldt het Centraal Bureau Statistiek (CBS).

Wethouder Bouke Arends van de PvdA en UWV regiomanager Gerrit van der Veen willen werklozen zo snel mogelijk in Duitsland aan het werk helpen. Vooral regio’s waar de beschikbare banen goed aansluiten bij de vaardigheden van de werknemers over de grens, kunnen profiteren van het wegnemen van de grensbarrières. In regio’s waar de vaardigheden van werknemers niet aansluiten op de werkzaamheden over de grens, kan de regio inzetten op omscholing en aangepaste beroepsopleidingen. Het Rijk kan op nationaal niveau bijdragen door onzekerheden over de financiële gevolgen van het accepteren van een baan over de grens weg te nemen. En ook door te zorgen dat Nederlandse diploma’s over de grens worden erkend. Deze conclusie trekken het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het CBS in een vandaag verschenen rapport: ‘Arbeidsmarkt zonder grenzen’.

Vooral in regio’s waar aan de andere kant van de grens steden nabij liggen, kan het verminderen van de grensbarrière leiden tot een sterke toename van het aantal bereikbare banen. Niet alle banen zijn echter geschikt voor elke werknemer. Het kan zijn dat vaardigheden van werknemers niet aansluiten bij de werkzaamheden over de grens. Hierdoor profiteren sommige regionale arbeidsmarkten minder van het verminderen van de grensbarrière dan men zou verwachten. 

© Nationale Onderwijsgids