Normal_normal_normal_eenzaam_depressie_ggz_pychiatrie

Een groot deel van de jongeren van 16 tot en met 24 jaar maakt zich zorgen om een eventuele burn-out. Ook ervaren jongeren meer stress dan andere leeftijdsgroepen. Dat concluderen onderzoekersbureaus Trendbox en Science of the Time, meldt NU.nl.

Een derde deel van de jongeren van 16 tot en met 24 jaar maakt zich zorgen om een burn-out en bij de iets oudere jongeren (25 tot en met 34 jaar) is dat zelfs 40 procent. In vergelijking met het landelijk gemiddelde liggen de percentages bij jongeren tien tot vijftien procent hoger. Ook heeft tien procent van hen meer stress dan het gemiddelde. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal jongeren met een burn-out daadwerkelijk aan het stijgen is. Volgens het CBS-onderzoek speelt het hebben van een flexibel arbeidscontract hierin een grote rol.

Dat is nog niet het enige, want ook twintig procent van de jongeren voelt zich regelmatige eenzaam. Volgens de onderzoek speelt digitale communicatie daarbij een rol.

© Nationale Onderwijsgids