Nationale Onderwijsgids

NOG Nieuwsarchief

Studente wint prijs voor beste bedrijfsplan


Studente Nadine Koerselaar van de Rotterdam School of Management, Erasmus University heeft het beste bedrijfsplan geschreven voor een nog op te zetten studentenuitzendbureau. De studente krijgt 5.000 euro en een bijbaan bij het nieuwe bedrijf, waarvoor zij een vast salaris van 10.000 euro per jaar krijgt. Woensdag 8 december 2010 reikt w...

"Opleidingsniveau dreigt nieuwe verzuiling te worden"


Niet alleen de politiek, maar ook het maatschappelijke middenveld wordt in toenemende mate beheerst door hoogopgeleiden. Laagopgeleiden voelen zich dan ook niet langer door hun leiders vertegenwoordigd. Dit kan leiden tot een segregatie op het politieke, maatschappelijke, culturele en economische vlak, waarschuwen de bestuurskundige Mark ...

Lezende kinderen doen het maatschappelijk beter


Kinderen en jongeren die veel lezen belanden hoger op de maatschappelijke ladder. Deze conclusie trekt promovenda Suzanne Mol op basis van 146 internationale, wetenschappelijke studies. Hierin werkten meer dan 10.000 kinderen en studenten van 2 tot 22 jaar mee. Mol promoveerde dinsdag 7 december aan de Universiteit Leiden. Het maakt ...

"Nederlands onderwijs verder weg van Top 5 – ambitie"


Het PISA-rapport, een internationaal vergelijkend onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs, heeft voor de Nederlandse overheid een onplezierige boodschap: in de internationale rangorde staat het Nederlandse onderwijs met leesvaardigheid op de tiende en met wiskunde en natuurwetenschappen zelfs op de elfde plaats. In de regeringsverkl...

"PISA-ranking misbruikt voor maakbaarheidsdenken"


In reactie op de lagere PISA-ranking kondigt minister Van Bijsterveldt aan op allerlei manieren te willen ingrijpen in het onderwijs. Maar van Haagse ingrepen wordt het onderwijs gewoonlijk niet beter. Dat vindt de Besturenraad, de organisatie die 2200 scholen en 800.000 leerlingen vertegenwoordigt in het christelijk onderwijs. In de her...

Zuid-Afrikaans bezoek bij Ladies LinX


Op vrijdag 10 december krijgen Nederlandse én Zuid-Afrikaanse meiden de kans om vrouwelijke wetenschappers persoonlijk te leren kennen tijdens een speeddate-kerstdiner. Het diner is onderdeel van de ‘Ladies LinX X-Mas Night' in Science LinX, het science center van de bètafaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. De negen Zuid-Afrikaan...

Bve en hogescholen houden weer meer geld over


De roc's en hogescholen hebben hun financiële positie flink verbeterd. Zo hield het beroepsonderwijs en volwasseneducatie (bve) na twee magere jaren in 2009 34 miljoen over. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb). Het lijkt er op dat deze winst vooral komt door bezuinigingen op investeringen in gebouwen en inventarissen. De hogescholen...

Studentenfilms bij Pathé Breda


Bioscoop Pathé in Breda (voorheen MustSee) vertoont aanstaande donderdag, 9 december, een uur lang films van studenten van de Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost. Dat meldt Punt Avans, de onafhankelijke krant van Avans Hogeschool. De films zijn gemaakt door studenten van de opleidingen Animatie en Audiovisuele Vormgeving aan de ku...

Amsterdamse studenten houden op de Dam demonstratie tegen onderwijsplannen Rutte


Het kabinet Rutte heeft 'de grootste bezuiniging op het hoger onderwijs sinds de jaren '80' op het oog en dat is reden voor de ASVA studentenunie om alle Amsterdamse studenten, docenten en anderen op te roepen voor een demonstratie. De basisbeurs en de aanvullende beurs verdwijnen in de masterfase vanaf 2012 en zij die langer dan één jaar stud...

LAKS: Onderwijs keldert


Terwijl de Tweede Kamer en het kabinet tot de top-5 van onderwijslanden willen horen, maken PISA-gegevens vandaag duidelijk dat we buiten de top-10 vallen. Het LAKS maakt zich hier ernstige zorgen over, al kwam het niet onverwacht. Voorzitter Steven de Jong; “Een kwart van de Nederlandse docenten is inmiddels onbevoegd en de onderwijsinvesteri...

Belgische leerlingen behoren tot wereldtop


BRUSSEL - Uit het driejaarlijks PISA-onderzoek van de OESO naar de leervaardigheid van 15-jarigen blijkt dat België bij de wereldtop blijft behoren qua leesvaardigheid en wiskunde. Voor wetenschappelijke geletterdheid behoort België bij de subtop. De Belgische scholieren staan op de achtste plaats voor wat leesvaardigheid betreft. Voor w...

Debat met ROC-jongeren over kabinetsplannen


Wat betekenen de kabinetsplannen voor jongeren? Wat doet het kabinet als het gaat om werkgelegenheid voor jongeren? En welke gevolgen hebben de aangekondigde bezuinigingen voor het onderwijs en voor de studiefinanciering? Die vragen komen onder meer aan de orde tijdens een debat op maandag 13 december met scholieren van ROC Friese Poort i...

Glazen studentenhuis haalt 7.798 euro op


7798.14 euro. Dat is het totaalbedrag dat de studenten van Feelin Radio, het radiostation van Hogeschool Inholland, ophaalden met hun actie ‘het Glazen Studentenhuis' bij Inholland Haarlem. Ze maakten twee dagen lang non-stop radio zonder te eten om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Doekle Terpstra, voorzitter van h...

Student wint Nationaal kampioenschap ijsklimmen


De 22-jarige Dennis van Hoek, student Industrieel Product Ontwerpen aan Hogeschool Rotterdam, heeft afgelopen vrijdag het eerste Nationaal kampioenschap ijsklimmen gewonnen. Dat meldt de Hogeschool Rotterdam. Thomas Knoope uit Bodegraven, zelf ook ijsklimmer, heeft nu al voor het vierde jaar een zuil van ijs gecreëerd achter zijn schuur a...

Wie wordt de best debatterende school van Nederland?


Zaterdag 11 december 2010 vindt de finaledag van het NK Debatteren voor Scholieren 2010 plaats. Uit drie voorrondes, waaraan in totaal meer dan honderd scholen deelnamen, komen die dag de beste 32 havo/vwo-debatteams naar Leiden om de verbale strijd met elkaar aan te gaan. Het is het dertiende jaar dat het Nederlands Debat Instituut deze ...

Beëindiging Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt


Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) houdt op 1 januari 2012 op te bestaan. De in het SBO verenigde werkgevers- en werknemersorganisaties verschuiven de focus van bovensectorale kennisuitwisseling naar samenwerking binnen de eigen onderwijssector. Het komende jaar wordt onderzocht hoe de bij het SBO aanwezige kennisinfrastructuur...

NOG Interview

WOinActie stapt naar de Arbeidsinspectie: ‘Concurrentie tussen universiteiten is een race to the bottom’

Normal_docent_leraar_school_les_onderwijs


Actiegroep in het wetenschappelijk onderwijs WOinActie heeft samen met vakbonden AOb en FNV een formele melding gedaan bij de Arbeidsinspectie, namens ruim 700 wetenschappe...

NOG Blog

Intelligentie miskend: niet gesignaleerde hoogbegaafdheid leidt tot problemen

Normal_foto_hon

In mijn praktijk zie ik ze vaak, kinderen die overduidelijk hoogbegaafd zijn, maar die daar niet in erkend worden door hun omgeving. Ze zijn anders, ze voelen zich anders, maar worden niet als zodanig benaderd en begeleid. Dat dat niet zonder gevolgen blijft, dat is evident.