Examencommissies binnen het mbo functioneren beter na aangescherpte eisen

Examencommissies binnen het mbo hebben te maken gehad met aangescherpte eisen. Dat heeft er wel toe geleid dat de commissies beter functioneren en de kwaliteit van de examinering is gestegen. Een onderzoek naar het functioneren van examencommissies is hierbij positief afgerond. Dat meldt Mbo-Today.

De Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) heeft sinds augustus 2017 te maken met aangesprechte eisen wat betreft het functioneren van examencommissies binnen het mbo. In opdracht van het ministerie van Onderwijs onderzocht onderzoeksbureau KBA of deze wetswijziging ook heeft geleid tot beter functioneren. De onderzoekers namen ook de kwaliteit van het examineren onder de loep.

Examencommissies zijn onafhankelijker 

Over de twee onderzoeksvragen zijn de onderzoekers zeer positief. Sinds de wetswijziging werken examencommissies onafhankelijker. Dat komt omdat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de samenstelling van de commissies. Docenten zijn voor de onderwijsmanagers in de plaats gekomen. Daardoor functioneren de commissies beter en dat zorg ook voor een betere kwaliteit van toetsing.

Zelfevaluatie 

Een literatuurstudie, enquêtes en het spreken van experts behoorden tot het onderzoek. Een groot deel van het onderzoek bestond uit zelfevaluatie. De casestudies bestaan voornamelijk uit zelfevaluatie. Een definitieve uitspraak over de kwaliteit van de toetsing kan naar aanleiding van dit onderzoek niet getrokken worden.

Beroepspraktijk 

Eén lid van de examencommissie moet sowieso uit de praktijk komen. Dat staat in de wet. Het was daarmee de bedoeling om de band tussen de opleiding en het werkterrein te vergroten. Bij grote mbo-instellingen met meerdere examencommissies is de plek van een lid uit de beroepspraktijk van onvervuld. De motivatie om iemand uit de beroepspraktijk naar binnen te halen is bij sommige examencommissies niet erg groot.

Weinig kennis over toetsing 

Externe leden hebben wel een onafhankelijke en kritische blik, maar hebben weinig kennis wat toetsing betreft. In het onderzoeksrapport staat dan ook te lezen dat het beter zou zijn als er geen verplicht extern lid meer in de examencommissie hoeft zitting te nemen.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk