Ministerie is bereid om ‘wettelijke taak’ scholen te verkennen

De MBO-raad heeft al lang de wens om een wettelijke taak in te voeren rondom het verzorgen van onderwijs voor volwassenen. Het ministerie gaat nu verkennen wat de meerwaarde van deze taakverbreding kan zijn, meldt mbo-today op basis van de uitwerking van de Onderwijsagenda LLO.

In het rapport van de ministers van Onderwijs en Sociale Zaken staat dat er momenteel een beperkte rol is van de publieke scholen bij volwassenenonderwijs. Dat komt volgens de scholen doordat er geen wettelijke taak is om dit uit te voeren. Daarnaast zou het onderwijs op deze scholen volgens werkgevers en werkenden te weinig ‘vraaggericht, flexibel en wendbaar’ zijn.

Obstakels

De MBO-raad maakt zich al langere tijd hard om een wettelijke verplichting te stellen aan scholen om volwassenenonderwijs te verzorgen. Mbo-scholen kunnen dit al wel doen, maar er zijn een aantal obstakels. Zo is het combineren van private en publieke taken lastig om uit te voeren. Vooral de administratie –  de splitsing tussen publiek en privaat –  blijkt een belemmering te zijn. Wel is de minister van Onderwijs positief over het gebruiken van mbo-scholen voor onderwijs aan volwassenen. Daarbij noemt de minister het echter wel ‘een zwaar middel’ en ‘een verregaande maatregel’. Vooral private onderwijsinstellingen zullen zich benadeeld voelen. Daarom willen de ministers in eerste instantie controle op de gelijkheid tussen private en publieke scholen.

Publieke bekostiging

Op het moment dat er een wettelijke taak komt voor scholen om ook voor volwassenen onderwijs te verzorgen, gaat dat niet in de vorm van publieke bekostiging. De kosten worden in rekening gebracht bij de werkgevers of werknemers. Dat vormt volgens de publieke scholen geen problemen. Het zou voor de scholen al veel schelen als de administratieve belemmeringen worden opgelost.

Door: Nationale Onderwijsgids