Onderwijs Wijzer uit Zoetermeer vertoont tekortkomingen en staat onder toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Onderwijs Wijzer onder verscherpt toezicht gesteld. Onderwijs Wijzer biedt hulp aan jongeren van 4 tot 18 jaar die zijn vastgelopen in het onderwijs. Die jeugdhulp vertoont tekortkomingen. Binnen 7 maanden moet Onderwijs Wijzer de tekortkomingen wegnemen. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Op 12 september bezocht de inspectie Onderwijs Wijzer. Dit na eerdere bezoeken in 2022. De inspectie ziet veel tekortkomingen, waarvan een deel vorig jaar ook al onvoldoende scoorde. Een greep uit de tekortkomingen:

  • Onderwijs Wijzer past vrijheidsbeperkende maatregelen toe. Dit is niet toegestaan in de open jeugdhulp;
  • Informatie wordt niet of niet goed geregistreerd. Zo is er bijvoorbeeld niet voor alle jongeren een persoonlijk plan opgesteld met risico’s en doelen;
  • Medewerkers zijn niet altijd toegerust op de onderwijstaak die zij hebben. Hiervoor ontvangen zij geen scholing en onvoldoende begeleiding;
  • Niet bij alle jongeren is de eindverantwoordelijkheid van de zorg belegd bij een SKJ-geregistreerde medewerker, terwijl dit gezien de problematiek van de jeugdigen wel noodzakelijk is.

Externe deskundigheid 

Onderwijs Wijzer laat zien te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp. Onder meer door externe deskundigheid te betrekken. Vanwege de ernst en duur van de tekortkomingen wilt de inspectie dit nauwgezet in de gaten houden.

Goede en veilige jeudhulp 

Onderwijs Wijzer moet voor 1 juni 2024 voldoen aan de normen voor goede en veilige jeugdhulp. De inspectie volgt dit tijdens het verscherpt toezicht. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Door: Nationale Onderwijsgids