Alphen aan den Rijn wil mbo- en hbo-opleiding rondom energietransitie

Het college van Alphen aan den Rijn wil graag een mbo- en hbo-opleiding rondom energietransitie opstarten. Het college voert daarover gesprekken met de Vereniging Ondernemingen Alphen (VOA), het Alphen Warmte Collectief, MBO Rijnland en Rijnvicus en het hoger onderwijs. Dat meldt het Leidsch Dagblad. 

Alphen aan den Rijn wil al langer een hbo-opleiding in de stad en in het coalitieakkoord staat het nu nog eens extra benadrukt. Uiteindelijk kwam het college erachter dat het beter was om het hele beroepsonderwijs aan te pakken. Dus niet alleen een hbo, maar ook het vmbo en het mbo versterken.

Personeelstekort 

De meeste kansen liggen in het opleiden van personeel voor de energietransitie, dat is op zowel mbo- als hbo-niveau. Daar kwam het college na gesprekken achter. Bijna alle branches kampen met een medewerkerstekort, schrijft het college in een voortgangsrapport aan de gemeenteraad. 

Energietransitiehuis 

Het college gaat nu proberen om een Energietransitiehuis op te zetten. In dat huis kan er voorlichting worden gegeven over de energietransitie, maar ook demonstraties, experimenten, kennisuitwisseling en start-ups bij elkaar komen. In het najaar wil het college samen met de andere partijen het idee concreter uitwerken. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk